Пресуде ВКС које се односе на накнаду нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница

У прилогу објављујем три пресуде ВКС које се односе на накнаду нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница и то:

- Пресуду ВКС - Рев 1858/2016 забрана дискриминације; накнада нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница,
- Пресуду ВКС - Рев 1997/2016 облигационо право; забрана дисриминације; накнада нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница,
- Пресуду ВКС - Рев 2075/2016 забрана дискриминације; накнада нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница.