Zahtevi za informacije u vezi tzv. malog duga - Bozidar Todorovic

Do sada je bilo više puta govora o tome kako RF PIO uskraćuje informacije o penzionisanim vojnim licima ili njihovim zakonitim naslednicima kojima nije isplaćen dug po osnovi usklađivanja penzija za period 2004-2007 godina tkz „Mali dug“. Upoznati smo da je delegacija ove grupe u toku razgovora na sastancima sa predstavnicima RF PIO to isticala i tražila da se reši, ali rezultat je izostao. Zaštitnik građana je 2011 godine davao preporuke MO da to reši, ali se tadašnji MO Šutanovac oglušio na tu preporuku i od 2012 je to prešlo u nadležnost RF PIO koji to ne želi da reši.

Ja sam shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja do sada po tom pitanju radio sledeće:
- Dana 15.09.2017. godine sam elektronskom poštom dostavio zahtev MO, tražeći informacije o licima koja još nisu naplatila taj dug.
- Dana 03.10.2017. godine MO mi je preporučenom poštom dostavilo odgovor da ne poseduje te informacije jer je kompletnu bazu podataka predalo RF PIO. Tom prilikom su prekršili zakon jer sam ja zahtevao dostavljanje odgovora isključivo elektronskom poštom.
- Dana 18.09.2017. godine sam elektronskom poštom uputio zahtev RF PIO da mi dostavi podatke o licima koja nisu naplatili taj dug i to po Filijalama.
- Dana 26.09.2017. godine RF PIO mi je elektronskom poštom dostavilo odgovor u kome tvrdi da nemaju evidenciju po Filijalama jer su od Fonda SOVO (MO) preuzeli zbirnu bazu i rekli su vrlo precizno da je po njihovim saznanjima broj takvih lica oko 11.500.
- Dana 16.10.2017. godine sam elektronskom poštom uputio izmenjen zahtev RF PIO da mi dostavi odgovor o tim licima.
- Dana 23.10.2017. godine RF PIO mi je preporučenom poštom dostavio rešenje po kome odbijaju zahtev. Time su prekršili zakon jer mi nisu dostavili odgovor elektronskom poštom kako sam tražio u svom zahtevu.

Postavljam sve moje zahteve i odgovore, kao i preporuku zaštitnika građana, kao dokaz da RF PIO nastavlja da prikriva tražene podatke i da odbija da isplati dug preostalim vojnim penzionerima i njihovim zakonskim naslednicima, koji nisu to rešavali sudskim putem. Jednostavno ne obaveštavaju ta lica da imaju pravo i nastavljaju da rade isto ono što je MO i Fond SOVO radilo do 2012. godine (ne izveštavaju lica koja nisu naplatila taj dug, da im to pripada da reše preko suda).
Pošto sam prikrivanjem traženih informacija oštećena strana, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, preduzeću dalje korake koje mi zakon omogućava.

Dopuna - 02.11.2017. g.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u RF PIO – Bozidar Todorovic

Koristeći odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao što sam objavio, tražio sam određene informacije od RF PIO. U odgovorima koje sam dobijao je učinjeno više prekršaja na moju štetu, te sam Prekršajnom sudu u Beogradu podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u RF PIO, izvesne dr Dušanke Komnenić.
Postavljam podneti zahtev, koji će možda biti od koristi kolegama koji se nađu u sličnoj situaciji.