UPRAVNI SUD SRBIJE
- pravi se lud -

Država Srbija je formirala Upravni sud koji je počeo da radi 01. januara 2010. godine. Osnovni razlog njegovog postojanja je da štiti građane od bahate vlasti. Za ovih osam godina on je pokazao i dokazao da štiti vlast od građana. Ova zapažanja su bazirana na njihovom odnosu prema zaštiti vojnih penzionera od bezakonja i pljačke koju sprovodi aktuelna vlast.
U prilogu sam stavio najnoviju Presudu Upravnog suda Prilog broj 1., kao dokaz da Upravni sud ne radi sudski posao – ne sudi, već je prepreka između građana i državne uprave, gde štiti državnu upravu koja radi nezakonito i pljačka građane.
Za ovih osam godina postojanja Upravnog suda Srbije, on je po tužbama vojnih penzionera (po mojoj proceni) doneo oko 30.000 odluka (Presuda i Rešenja). Od toga oko 15.000 Presuda su pozitivne, pravosnažne i izvršne i ni jedna nije izvršena. Sve odluke Upravni sud je doneo na nejavnim (tajnim) sednicama . Ponavljam nijednu odluku nije doneo na javnoj sednici.
Upravni sud se pojavljuje kao institucija koja je bez pogovora u službi Izvršne vlasti (Vlade Republike Srbije). Upravni sud Srbije kao institucija srpskog pravosuđa, koji je nezavisni subjekt državnosti, svojim presudama dodvorava se Vladi Srbije i okupira prostor koji je dat građanima za borbu protiv postupanja izvršne vlasti gde krše osnovna ljudska prava.
Sudije Upravnog suda ne poznaju pravne propise kojima je bila regulisana pravna materija o vojnim penzijama. Sa druge strane, mislim da oni to dobro poznaju, ali se prave ludi i na pozornici ostvarivanja prava penzionisanih vojnih lica igraju dvorske budale.
Da pojasnim:
1.- Upravni sud od svog postanka brižno sprovodi instrukcije izvršne vlasti. Tako je od 2010. do 2012. godine, donosio negativne presude i navodio neistine koje je pisao tuženi – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) i to:
- a) Da član 193. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije podrazumeva samo redovno povećanje vojnih penzija i to 01. aprila i 01. oktobra u toku godine, i ne obuhvata vanredno usklađivanje penzija.
- b) Da je vanredno usklađivanje penzija od 11,06% od 01. januara 2008. godine, dug manje isplaćenih penzija u 2007. godini, civilnim penzionerima Republike Srbije.
- c) Da su vojni penzioneri dobili povećanje penzija u 2007. godini, onoliko koliko im pripada, i to 01.07.2007. godine 3,2% i 01.01.2008. godine 4,21%.
- d) Da vojni penzioneri nisu bili u sistemu PIO Republike Srbije, te ih zbog toga ne sleduje usklađivanje penzije za 11,06% od 01. januara 2008. godine.
Ustavni sud je doneo Odluku broj Už -2666/2011 od 23. maja 2012. godine, kojom je osporio sve navode Upravnog suda.
2.- Od 2012. do 2013. godine, Upravni sud je donosio negativne presude na neverovatnoj izmišljenoj laži od tužene strane (RF PIO), da su vojni penzioneri imali u 2007. godini, penzije veće od 60%, imali su ali to nije bilo bitno.
Ustavni sud je doneo Odluku broj Už -8405/2013 od 04. decembra 2013. godine, kojom je osporio sve navode Upravnog suda, i rekao: „Da uslove za vanredno usklađivanje penzija ne mogu posebno da cene samo za kategoriju vojnih osiguranika”.
3.- Od 2014. do 2015. godine, Upravni sud je donosio pozitivne presude, kojima je tapšao po ramenu tuženog i odobravao mu da nastavi da radi kao da se ništa nije ni dogodilo. Tako je Državna revizorska institucija u svom Izveštaju od radu RF PIO, konstatovala je da do 31. oktobra 2014. godine, postoji 6.000 presuda Upravnog suda u korist korisnika vojnih penzija (vojnih osiguranika) po kojima RF PIO nije postupio.
4.- Sada, taj isti Upravni sud donosi Presudu 1 U 16992/16 od 16.10.2017. godine, (Prilog broj 1.), kojom negira sam sebe. U tački 1. pod b) i c), ovoga teksta, kažu da je vanredno povećanje penzija od 11,06% u stvari dug civilnim penzionerima za 2007. godinu, a da su vojni penzioneri dobili sve što ih je sledovalo u 2007. godini. Ovo drugo je bilo tačno. Odluka Ministra odbrane iz marta 2008. godine je namirila vojnim penzionerima penzije u stečenom iznosu prema platama profesionalnih vojnika Vojske Srbije. To je ustvari DRUGO REDOVNO USKLAĐIVANJE PENZIJA za 2007. godinu.
5.- Presuda Upravnog suda Srbije broj 1 U 16992/16 od 16.10.2017. godine, dokazuje da se sudije Upravnog suda prave ludi i da su zaboravili šta su pisali u ranijim negativnim presudama. I bez toga, Sud nema pravo da se poziva na nekakav interni dokument Vlade Srbije, a to je Zaključak 05 broj 181- 11689/2015. od 30.oktobra 2015. godine (Prilog broj 5.). Zaključkom Vlada daje saglasnost, RF PIO da vojnim penzionerima po osnovu Rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 01 broj 181-431/08 od 25.01.2008. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 20/2008), (Prilog broj 3.), vanredno poveća penzije u iznosu od 6,57%, umesto 11,06%. Zaključak je donet na zahtev RF PIO.
Upravni sud je ponizno prihvatio Zaključak Vlade Srbije kao “sveto pismo”, tako na tajnim sednicama odlučuje o zakinutim pravima građana (a ovde su u pitanju vojni penzioneri) i to ne jedan ili nekoliko njih, već ni manje ni više 57.000 vojnih penzionera. Kada postoji Zaključak Vlade, svi ostali propisi nisu bitni. Upravnom sudu je dovoljno da Vlada bude zadovoljna njihovim radom. Sramota.
6.- Da li je moguće da sudije Upravnog suda, zbog očuvanja svojih radnih mesta padnu na tako niski nivo. To nije samo njihova bruka. To je bruka i sramota svih institucija koje imaju bilo kakve veze sa pravosuđem u Srbiji. Na prvom mestu Predsednika Republike, bruka je svih poslanika Narodne Skupštine Republike Srbije, bruka je kompletne Vlade Republike Srbije, a posebno Predsednice Vlade i ministarke pravde, bruka je svih sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije, bruka je Visokog saveta sudstva, a posebno njenog predsednika gospodina Milojevića.
Pitam sve pojedince u gore nabrojanim institucijama, da li neko normalan može da prihvati da redovno usklađivanje penzija koje je dato vojnim penzionerima za drugu polovinu 2007. godine, Odlukom Ministra odbrane, broj 10506-3 od 20. marta 2008. godine (Prilog broj 4.), bude deo vanrednog usklađivanja penzije, po osnovu Rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 181-431/08 od 25.01.2008. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 20/2008), (Prilog broj 3.).
Upravni sud Srbije, samo zato što donosi nekakve presude koje nemaju nikakve zakonske osnove, donosi ih na tajnim sednicama. Do sada je doneo oko 30.000 presuda. Ni jedno suđenje nije održao javno. Sve gore nabrojane institucije i pojedinci to znaju, ali ćute. I oni se svi dodvoravaju Vladi Republike Srbije, a sada i Predsedniku Republike Srbije.
7.- Ako koza laže, rog ne laže:
a) Zakon o Vojsci Jugoslavije (“Sl. list SRJ”, br. 43 od 27. maja 1994, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02, “Sl. list SCG”, br. 7/05, 44/05).
- Član 244. stav 1. “Starosna penzija se utvrđuje u određenom procentu od penzijskog osnova.”
- Član 244. stav 2. “Penzijski osnov čini plata koja pripada profesionalnom vojniku po članu 71. ovog zakona, u poslednjem mesecu, pre prestanka svojstva profesionalnog vojnika prema elementima plate koju profesionalni vojnik ima u času prestanka profesionalne vojne službe.”
- Član 245. “Najviša starosna penzija iznosi 85% od penzijskog osnova.”
- Član 261. stav 1. “Penzije određene po ovom zakonu usklađuju se početkom svake kalendarske godine sa penzijama određenim u prethodnoj godini.”
b) Zakon o Vojsci Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009.).
- Član 196. stav 2. “Propisi doneti za izvršenje Zakona o Vojsci Jugoslavije nastavljaju da se primenjuju ukoliko nisu suprotni odredbama ovog zakona do donošenja odgovarajućih propisa za izvršenje ovog zakona.”
- Član 193. stav 2. “Vlada Republike Srbije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneće akt kojim će urediti način, postupak i dinamiku izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima vojnih penzija, koje su nastale po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika do stupanja na snagu ovog zakona ''.
Plate profesionalnih vojnika u Vojsci Jugoslavije (SCG i konačno Srbije) i penzije vojnih penzionera izražavane su istim i jedinstvenim parametrom a to je bod. Plate su povećavane ili smanjivane, Odlukom ministra odbrane kojom je utvrđivao novčani iznos boda, a penzije su usklađivane prema platama u Vojsci, prema penzijskom osnovu. Tako, penzionisani major sa ostvarenom starosnom penzijom od 85%, imao je penziju u novčanom iznosu za 15% manju od plate majora u Vojsci.
8.- Član 245. Zakona o Vojsci Jugoslavije, garantovao je vojnom penzioneru stečeno pravo na visinu iznosa penzije neposredno vezano za penzijski osnov. Plate u Vojsci i vojne penzije, zakonski su bile povezane kao spojni sudovi (zakon o spojnim sudovima). Koliko procenata se poveća nivo u posudi za plate profesionalnih vojnika, za isto toliki se procenat poveća nivo u posudi za penzije vojnih penzionera. Tako je regulisao Zakon o Vojsci Jugoslavije od 1994. do 2007. godine. A to znači, kada ministar odbrane donese Odluku o povećanju vrednosti boda, ta Odluka važi i za profesionalne vojnike u Vojsci i za vojne penzionere. To je stečeno pravo.
9.- Ministar odbrane Dragan Šutanovac doneo je Odluku o povećanju vrednosti boda sa 9,02 dinara, na iznos od 9,40 dinara, int.broj 3614-6 od 31.08.2007. godine, (Prilog broj 2.) za plate profesionalnih vojnika u Vojsci. Prema član 261. Zakona o Vojsci Jugoslavije, utvrđena vrednost boda odnosi se i na povećanje vojnih penzija. To je stečeno pravo, prema članu 244. i 245. Zakona o Vojsci Jugoslavije.
10.- Prema članu 261. Zakona o Vojsci Jugoslavije Ministar odbrane je Odlukom int.broj 3614-6 od 31.08.2007. godine, mogao da uskladi vojne penzije na vrednost boda u iznosu od 9,40 dinara od 01.09.2007. godine, isto kao i za Vojsku. To nije uradio i to je posebna priča.
Ministar odbrane je trebao, samo jednom klauzulom, da u donetoj Odluci naznači bilo koji datum od 01.09. do 31.12. 2007. godine, da se otpočne isplata vojnih penzija sa vrednošću boda u iznosu od 9,40 dinara, ali nije to učinio. I to je posebna priča.
Ali, morao je, i uradio je, doneo je Odluku o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu, broj 10506-3 od 20. marta 2008. godine, prema članu 261. Zakona o Vojsci Jugoslavije, da je od 01. januara 2008. godine, uskladio penzije vojnih penzionera sa platama profesinalinih vojnika u Vojsci, za drugu polovinu 2007. godine. To usklađivanje penzija vojnim penzionerima sa platama profesionalnih vojnika nije povećanje vrednosti boda na iznos od 9,40 dinara. Vrednost boda je utvrđena Odlukom int.broj 3614-6 od 31.08.2007. godine, i bod ne postoji od 01.01.2008. godine.
Tako su vojni penzioneri dobili drugo usklađivanje penzija sa platama profesionalnih vojnih lica za drugu polovinu 2007. godine. To je poslednje usklađivanje vojnih penzija sa platama profesionalnih vojnih lica. Ministar odbrane je ovom Odlukom uskladio vojne penzije na nivo procenta koji su vojni penzioneri stekli na dan penzionisanja. A to je u punom stečenom iznosu penzije od penzijskog osnova.
11.- Ustavni sud, svojim Zaključakom broj: IUp – 66/2008 od 08. juna 2011. godine, nije cenio zakonitost jer se radi o aktu tehničko sprovedbenog karaktera koji izvršava član 196. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije, koji glasi: “Propisi doneti za izvršenje Zakona o Vojsci Jugoslavije nastavljaju da se primenjuju ukoliko nisu suprotni odredbama ovog zakona do donošenja odgovarajućih propisa za izvršenje ovog zakona.” Pored toga Zaključkom se konstatuje da je Odlukom MO izvršeno usklađivanje, koje je predstavljalo poslednje usklađivanje vojnih penzija za 2007. godinu, po vojnim propisima.
12.- Tako je Ministar odbrane, tom poslednjom Odlukom broj 10506-3 od 20. marta 2008. godine uzvršio usklađivanje iznosa penzija vojnim penzionerima, sa platama profesionalnih vojnika u Vojsci za drugu polovinu 2007. godine, po osnovu stečenog prava, na procenat ostvarene penzije po Rešenjima o penzionisanju. Ovu Odluku niko nije osporio ni poništio. Niti može da je ospori i poništi.
Na nezakoniti način Vlada Srbije donosi Zaključak 05 broj 181- 11689/2015 od 30. oktobra 2015. godine (Prilog broj 5.) u kome piše:
“Vlada je saglasna da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izvrši usklađivanje penzija korisnicima vojnih penzija ostvarenih do 31. decembra 2007. godine, i to tako što će na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja 4,21% utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu (“Službeni vojni list”, broj 13/08), primeniti procenat usklađivanja od 6,57%, čime obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzija na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06%, ...,”.
13.- Tako Vlada uzima sebi za pravo da svim vojnim penzionerima, penzionisanim do kraja 2007. godine, trajno umanji penziju za iznos od 4,21%. Kako? Jer, pošto su nam dali 6,57%, na to kada se da uvećanje penzije od 4,21%, dobije se ukupno uvećanje 11,06%.
Na sastanku u Ministarstvu rada sa predstavnicima Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, državni sekretar Negovan Stanković i pomoćnik ministra Zoran Milošević, nisu imali odgovor kako je nastao ovakav sadržaj Zaključka, a oni su tvorci istog i kažu: “Tako je na Vladi odlučeno.” Zaključak je jasan kao dan. Ako Vlada odluči može i da ukine penzije, sve ostalo je do danas pokazala da može.
14.- Upravni sud, umesto da stane na stranu zaštite ljudskih prava građana, on aminuje ovakav Zaključak Vlade Srbije. Prilikom razgovora zamenika predsednika Upravnog suda sudije Željka Škorića, sa vojnim penzionerom Matić Miroslavom (čiju Presudu reperezentujem), sudija Škorić je rekao: “Mi moramo da sprovedemo Zaključak Vlade.” I to govori sve. To govori I Presuda (Prilog broj 1.).
Zaključak Vlade je kriminalni pravni akt najnižeg ranga koga svi uvažavaju kao “sveto pismo”. I umesto da pravosuđe kao jedan od stubova države Srbije, nezavisan od svih i svakoga, poništi Zaključak Vlade kao nezakoniti dokument i da presudom obaveže tuženog (RF PIO) da tužiocu (konkretno vojnom penzioneru Matić Miroslavu) vanredno poveća penziju u iznosu od 4,21% od 01.01.2008. godine i jednokratno isplati razliku zakinute penzije uvećane za zakonsku kamatu, on donosi negativnu presudu koju zasniva na Zaključku Vlade.
Pljačka vojnih penzionera koju sprovodi RF PIO poznata je svim relevantnim institucijama u državi Srbiji. Makar sam ih ja do sada bar deset puta obavestio. Ali bezakonje koje buja i širi se kao karcinom niko ne pokušava da zaustavi.
Venecijanska komisija redovno potvrđuje da prima ovakve informacije, a i neke druge institucije Evrope, koje pri svakoj oceni Srbije, na prvom mesto navode spregu izvršne vlasti i pravosuđa, kojom se krše osnovna ljudska prava građana Srbije, ali najizrazitije kršenje ljudskih prava se sprovodi nad vojnim penzionerima.
Pljačka vojnih penzionera je otpočela 05.10.2001. godine, a ovaj slučaj je počeo 01.01.2008. godine i traje ravno deset godina.
PREDLAŽEM:
Vladi Republike Srbije i Predsedniku Republike Srbije, da organizuju OKRUGLI STO u Palati Srbije sa temom: Pljačka penzionisanih vojnih lica od strane RF PIO. Polovinu mesta za stolom dati penzionisanim vojnim licima i advokatima koji ih zastupaju u sudskim procesima, a drugu polovinu neka zauzme državna uprava i pravosuđe.
Ponovo tvrdim da ovakav Upravni sud nije potreban građanima Srbije i kao takav treba biti rasformiran i ukinut.

Vojni penzioner iz Beograda
Dragoslav Ivanović
064 47 49 037