Smanjenje mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju u R. Hrvatskoj

Ovaj prečišćeni tekst jednog zakona iz oblasti PIO, odnosno Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, koji je donet u R. Hrvatskoj 2010. godine sa njegovim izmenama i dopunama, a kojim su smanjene penzije korisnicima penzija koji su pravo na penziju ostvarili po posebnim propisima o penzijskom osiguranju u R. Hrvatskoj, ne objavljujem slučajno.

Od 1. srpnja 2010. g. prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju mirovina se smanjuje za 10 %, osim mirovine u mjesečnoj svoti do 3.500,00 kn, a od 1. siječnja 2014. za još 10 % prema Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s tim da smanjena svota mirovine ne može iznositi manje od 5.000,00 kuna mjesečno.
Da bi bilo potpuno jasno, napominjem da je mirovina isto što i penzija, mirovinsko osiguranje = penzijsko osiguranje, srpanj = jul, siječanj = januar, ...

Sto se tice sadasnjeg umanjenja penzija u Srbiji, nesto slicno se ranije dogodilo i u Republici Hrvatskoj s tim sto tamo penzije ostvarene po opstim propisima nisu umanjivane, bez obzira na visinu, vec je donet Zakon o smanjenju mirovina (penzija) odredjenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju i tom prilikom su penzije iznad odredjenog nominalnog isnosa trajno umanjene linearno za 10 odsto, u sta spadaju penzije vojnih lica, policajaca, ..., s tim sto im tako umanjena penzija ne moze biti manja od iznosa penzije koju bi ostvarili po opstim propisima.