Мишљење на Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину – Фискални савет

На сајту Фискалног савета објављено је 15.12.2017. г. Мишљење на Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину. Сама Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину објављена је у „Службеном гласнику Р. Србије“ бр. 112/17 од 15.12.2017. г. а на сајту сам је објавио 14.12.2017. г. као прилог уз чланак под насловом „Vlada nema izlaznu strategiju za plate i penzije ni na kraju 2017. g.“

Објављујем у прилогу Резиме Мишљења на Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и комплетно Мишљење на Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину.

Поједине оцене Фискалног савета из овог мишљења у потпуности су се поклопиле са наводима у чланку који сам објавио под насловом „Vlada nema izlaznu strategiju za plate i penzije ni na kraju 2017. g.“

Из Резимеа Мишљења на Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину:
Фискалном стратегијом планира се низак фискални дефицит од 0,5% БДП-а у средњем, али и дугом року и последично постепено смањење јавног дуга – што је добро. Међутим, Фискална стратегија и поред тога није довољно добар план за вођење јавних финансија у средњем року јер: 1) није приказан конкретан план Владе за излазак из привремених, „кризних“, мера фискалне консолидације, попут привременог умањења натпросечних пензија; 2) не планира се осетније побољшање структуре јавних прихода и расхода у средњем року; 3) не предвиђају се довољно чврсте и добре структурне реформе, пре свега, државних и јавних предузећа; 4) нису препознати ни велики проблеми јавних финансија на локалном нивоу власти.