PROJEKAT UDRUŽENJA VOJNIH PENZIONERA SRBIJE „HEROJI SA KOŠARA“

Ministarstvo odbrane je 15.03.2017 godine objavilo JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2017. godini.
Pošto sam na sajtu objavio informaciju i dokumenta u vezi dodele sredstava iz budžeta MO za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2017. godini, posebno za Udruženje Vojnih Penzionera Srbije i njihov projekat, po zahtevu koji je kolega Božidar Todorović uputio MO dobio je odgovor MO koji objavljujem. Dobijena dokumentacija uz odgovor MO je kompletna i dosta je obimna. Sadrži kompletnu konkursnu dokumentaciju za dostavljene projekte, zaključene ugovore, planove rada i statute udruženja (uslov iz konkursa), izveštaje o praćenju realizacije, ... i istu objavljujem po delovima.
Kolegi Božidaru se zahvaljujem na dokumentima ustupljenim za objavljivanje!
Na konkurs su pristigli projekti od 41 udruženja i dokumentaciju je ocenjivala KOMISIJA Ministarstva Odbrane o čemu je vodila ZAPISNIK koji objavljujem. Udruženje VOJNIH PENZIONERA SRBIJE je na tom konkursu za projekat „HEROJI SA KOŠARA” dobilo sredstva za svoj projekat.

PROJEKAT UDRUŽENJA VOJNIH PENZIONERA SRBIJE „HEROJI SA KOŠARA“

Udruženju vojnih penzionera Srbije iz Beograda za projekat „Heroji sa Košara“ dodeljena su sredstva u iznosu od 495.000,00 dinara.
Šta sadrži taj projekat pogledajte sami. Očito se radi o manipulaciji i zloupotrebi pravih heroja sa Košara. Ovo udruženje na sraman način zloupotrebljava herojsku odbranu Košara i uz naklonost MO dobija sredstva da bi štampalo časopis Vojni veteran i kupovalo računare i opremu za lične potrebe funkcionera tog udruženja.
Dobro pogledajte prvih 15 strana ovog projekata pa prosudite sami.
Ministarstvo Odbrane je preko Tima za praćenje projektnih aktivnosti pratilo realizaciju projekta UVPS „HEROJI SA KOŠARA“ i dostavili su izveštaj koje objavljujem.
Objavljujem taj izveštaj kako bi videli sa koliko ozbiljnosti i zalaganja je realizovan navedeni projekat UVPS, jer se deo tih aktivnosti plaća iz budžeta, od strane građana Srbije.
Stiče se utisak da je tim sastavljen od vrhunskih stručnjaka i čarobnjaka u svom domenu, koji su uspeli za 3 sata da sagledaju kompletnu realizaciju projektnih aktivnosti.
Kao prilog objavljujem i druga dokumenta:
- ODGOVOR MINISTARSTVA ODBRANE O DODELI SREDSTAVA UVPS I Udruženju „DAH“
- Narativni budžet projekta UVPS - „Heroji sa Košara“
- UGOVOR MO SA UDRUŽENJEM VOJNIH PENZIONERA SRBIJE ZA PROJEKAT „HEROJI SA KOŠARA“