УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Дечанска 14, Београд
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 146/17
28.12.2017. године

Захтеви пензионера оштећених смањењем пензија од 2014. године ће се предавати филијалама РФ ПИО до краја јануара 2018. године

Због гласина које круже у јавности да се захтеви за повраћај неисплаћених пензија достављају само до краја 2017. године достављамо следеће саопштење:

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије је почетком децембра покренуло кампању „Стави тачку на пљачку“ са циљем информисања пензионера Србије оштећених смањењем пензија о потреби подношења захтеве којима започињу поступак спречавања застаревања потраживања и тако искажу свој став у односу на Закон о привременом уређивању начина исплате пензија.

У кампањи се Фонду ПИО подносе Захтеви за издавање Уверења о висини и начину повраћаја неисплаћених износа пензије и Уверења о исплати пензије у периоду од почетка смањивања пензије до дана подношења захтев. Уверења ће бити кориштена у поступцима заштите њихових уставних и законских права. Наш циљ је анимирање преко 200.000 оштећених пензионера и притисак на институције да Закон пониште.

Већина оштећених пензионера по основу примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија ни после три године није ништа лично урадила да се смањење пензија прекине. По Закону о облигационим односима и неким тумачењима, од 1.11.2017. године почиње да тече застара за финансијска потраживања по основу смањења пензије, старија од три године. Према нашим информацијама у току је израда Предлога за измене Закона о ПИО којим би се укинула обавеза државе, као јемац Фонда ПИО, да исплати неисплаћене делове пензија. Позивамо све оштећене, да лично или преко адвоката, у складу са Законом о општем управном поступку и Законом о ПИО, ОДМАХ поднесу захтев надлежној филијали Фонда ПИО за доношење Уверења о повраћају задржаних месечних износа пензије по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и издавање Уверења о исплати пензије у периоду од дана умањења до дана подношења захтева.

Подношењем захтева оштећени започињу поступак заштите својих уставних и законских права који може бити настављен Предлогом за вансудско поравнање са Државним правобранилаштвом или судском парницом са циљем заштите стечених права по основу пензије. Судска пракса у Србији је таква да сваки грађанин мора лично да се обрати суду за заштиту права. Покретање судских парница и управних поступака, истина са трогодишњим закашњењем је још један пут до Уставног суда Србије, Суда за људска права у Стразбуру и Комитета за економска и социјална права у Бриселу.

Кампања информисања и подношења захтева за издавање одговарајућих уверења од стране Фонда ПИО је после месец дана спровођења веома успешна. И поред опструкције Фонда ПИО и неких неодговорних медија пензионери захтеве подносе масовно и тако исказују свој став да не пристају на лажну финансијску консолидацију рушењем Фонда ПИО, неусклађивањем и смањивањем законски остварених пензија.
Захтеви оштећених пензионера се подносе у свим градовима Србије и према нашим подацима и проценама до сада је у Београду поднето преко 20.000 а на целој територији Србије преко 70.000 захтева. Кампању је прихватио и спроводи Савез пензионера Војводине. Кампања се тек развија.

Органи Фонда ПИО опструишу остваривање законских права пензионера не поштујући Закон о општем управном поступку и обавезу да издају тражена уверења у року, због чега смо почели да достављамо Ургенције и подносимо Предлоге за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у надлежним Филијалама и одсецима - испоставама Фонда ПИО.

Негативна извештавања дела медија о кампањи су срачуната да прикрију неморално и неуставно смањење пензија и обесхрабре пензионере да траже поштовање Закона о ПИО и Устава Србије.
Информације о кампањи се могу наћи на порталима Пензин, КВП Адмирал и фејзбук страници ПЕНЗИОНЕРИ СРБИЈЕ.

Позивамо ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ да информишу ПРИЈАТЕЉЕ И КОМШИЈЕ и да оштећеним пензионерима помогну да дођу до формулара ЗАХТЕВА.

Председник

Јован Тамбурић