Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Dipl. prav. Irena Drča

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Zakon) koji počinje da se primenjuje od 1. jula 2018. godine.
Novine koje donosi pomenuti Zakon su brojne, tako da ovaj komentar ima za cilj pružanje celovitog prikaza najznačajnijih odredaba i prava utvrđenih ovim Zakonom, kako bi se šira javnost informisala i upoznala sa sadržinom istih.

Članak je u prilogu. Na znanje vojnim penzionerima, pre svega radi naše dece i unučadi!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.doc)Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.doc 83 kB