Amandman koji je navodno trebao da omogući “da mere privremenog smanjenja penzija prestanu da važe i ranije, pre decembra 2017. g.”

Poštovani!
Iz ovog amandmana Odbora za rad, socijalna pitanja, ... Narodne skupštine R. Srbije (koji objavljujem u prilogu) može se videti da je Predlog Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija iz 2014. godine predviđao da se smanjenje (otimanje dela) penzija završi sa decembrom 2017. godine, ali je ovim amandmanom (koji je Narodna skupština usvojila) to brisano, navodno sa idejom da mere privremenog smanjenja penzija prestanu da važe i ranije, ukoliko se za to steknu uslovi.
Amandmanom koji je usvojen u Predlogu zakona je 2014. g obrisano “zaključno sa isplatom penzija za mesec decembar 2017. godine”, uslovi “da mere privremenog smanjenja penzija prestanu da važe” su se stekli krajem 2017. godine, Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija koji je nastavio je da se primenjuje i u 2018. g. i nije poznato do kada će se primenjivati.
Da li je upravo to bila ideja navedenog odbora pri podnošenju ovog amandmana?
Nisam pravnik, ali možda bi i ovo (amandman i njegovo obrazloženje) moglo da se iskoristi za pritisak na vlast i RF PIO.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2014.10.26  Usvajanje Zakona o smanjenju penzija.pdf)2014.10.26 Usvajanje Zakona o smanjenju penzija.pdf 192 kB
Download this file (Amandman.PDF)Amandman.PDF 64 kB