Vanredno usklađivanje penzije za 11,06 % (6,57 %) kompletan predmet – Darko Špoljar

Postavljam celokupan predmet (upravni postupak-ci i upravni spor-ovi) vanrednog usklađivanja penzije za 11.06 % (6,57 %) kolege Darka Špoljara. Na kraju predmeta nalazi se Rešenje RF PIO – filijala Subotica od 11.01.2018. g.
Rešenje od 11.01.2018. g. na koje će Darko ulažiti žalbu nije u spisku – sadržaju dokumenata u ovom predmetu, pošto je naknadno to rešenje dodao u predmet i nalazi se na kraju dokumenta koji objavljujem u pdf formatu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Vanredno uskladjivanje 11,06 posto - predmet Darko Spoljar - Copy.pdf)Vanredno uskladjivanje 11,06 posto - predmet Darko Spoljar - Copy.pdf 10451 kB