Odgovor RF PIO i Odgovor zastitnika gradjana na prituzbu – mali dug, D. Stanojevic

Postovani!

U prilogu objavljujem Odgovor RF PIO i Odgovor zastitnika gradjana na prituzbu u vezi tzv. malog duga koju je podneo kolega Dobrivoje Stanojevic. Uz navedena dokumenta, koja mi je prosledio, kolega Dobrivoje je napisao:
“Postovane koleginice i kolege, uvazeni advokati,
Krajem prosle godine, podneo sam Prituzbu Zastitniku gradjana, protiv RF za PIO zbog NEISPLACIVANJA ,,malog duga,, za 11.500 KVP.
Zastitnik gradjana je Prituzbu prihvatio i nalozio RF za PIO da se u roku od 21 dana izjasni na okolnosti moje Prituzbe.
U dole objavljenom prilogu imate Izvestaj RF za PIO dostavljen Zastitniku gradjana i Odgovor Zastitnika gradjana.
Misljenja sam, da oba dokumenta treba da pazljivo izucite, jer ima nekih interesantnih stavova RF za PIO, u kojima se on izjasnjava o dugovanjima prema KVP.
Naime, u nasoj dosadasnjoj borbi za ostvarivanje nasih prava, cesto smo se pozivali na cinjenicu, da je RF za PIO PRAVNI NASLEDNIK Fonda za SOVO, a prema ovim tumacenjima, izgleda da smo bili u pravnoj ZABLUDI, narocito u vezi pasivnog legitimisanja RF za PIO kao DUZNIKA!
Proucite, i dajte svoj komentar, a sve administratore molim, da ovaj Prilog objave na svim nasim sajtovima.
Srdacan pozdrav, i DO POBEDE!
Dobrivoje, Valjevo”

Komentar:

Potpuno je tacno da RF PIO nije pasivno legitimisan kao dužnik po osnovu dospelih, a neizmirenih novcanih potrazivanja - obaveza Fonda SOVO koje su nastale do 01.01.2008. godine, odnosno koje su nastale do dana stupanja na snagu Zakona o Vojsci Srbije.
Za te obaveze, pa prema tome i obaveze po osnovu tzv. malog duga je pasivno legitimisan Fond SOVO, tužba se podnosila (podnosi) protiv Fonda SOVO. To dobro znaju advokati. RF PIO je samo na zahtev stranke (advokata) izdavao Uverenje (Potvrdu) o iznosu tog tzv. malog duga, jer o njemu vodi evidenciju. Uverenje (Potvrda) je bila prilog uz tuzbu parnicnom sudu protiv Fonda SOVO. Po tom pitanju RF PIO nije priznato svojstvo stranke u parnici, buduci da nije pravni sledbenik Fonda SOVO. RF PIO nije priznato ni svojstvo umesaca.
Medjutim po osnovu dospelih, a neizmirenih novcanih potrazivanja – obaveza Fonda SOVO koje su nastale nakon 01.01.2008. godine, odnosno koje su nastale nakon stupanja na snagu Zakona o Vojsci Srbije, RF PIO je pasivno legitimisan (npr. to je obaveza vanrednog uskladjivanja penzija za 11,06 %). Po tom pitanju RF PIO ima svojstvo stranke u parnici jer je te obaveze nastale nakon 01.01.2008. g. preuzeo i samim tim je pravni sledbenik Fonda SOVO.
Nadam se da ce se pravnici i advokati saglasiti sa mojim misljenjem, koje sam dao kao laik.