Дописи достављени Уставном суду Србије и Влади Р. Србије

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Дечанска 14, Београд
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 29/18
1.2.2018. године

Саопштење о кампањи „Ставимо тачку на пљачку пензионера“

Због тога што удружења и синдикати пензионера у Србији, за три године од доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија нису ништа учинила да покрену оштећене пензионере да се лично боре за своја права осмислили смо кампању „Ставимо тачку на пљачку пензионера“. Разлог за покретање кампање су и правосудни систем Србије у којем не може бити повраћаја неисплаћених пензија без посебног закона или без одлука парничних судова, због могуће измене Закона ПИО на штету остварених права пензионера и негативна искуства војних пензионера којима су судови без законског основа судили застаревања потраживања по основу пензија старијих од три године. Сви оштећени пензионери смањењем пензија су после протека најављене три године трајања Закона, позвани да својим ангажовањем ставе тачку на смањење пензија.
У кампањи се оштећени пензионери информишу о размерама пљачке и покрећу у борбу за поштовање устава, закона и морала у Србији.
У судским поступцима све до Суда за људска права у Стразбуру и Комитета за социјална права СЕ, оштећене ће заступати адвокати без накнада до позитивног завршетка поступака.
Крајњи циљ кампање је престанак важења Закона, повраћај неисплаћених делова пензије и враћање редовних усклађивања пензија по основу раста цена и БДП.
Кампања се одвија веома успешно и до сада се својим захтевима Фонду ПИО за издавање Уверења о висини и начину повраћаја неисплаћених делова пензије и Уверења о начину исплате пензије у периоду примене овог закона обратило преко 110.000 оштећених пензионера. Фонд ПИО се понаша непрофесионално јер захтеве не протоколише и не одговара на њих, односно не извршава управну радњу (издавање Уверења) у роковима прописаним Законом о општем управном поступку. Државно правобранилаштво, којем је поднето преко 10.000 Предлога за мирно решење спора, за сада на њих не одговара.
По плану кампање смо се дописима обратили Уставном суду Србије и Влади Р. Србије.

Од Владе Р. Србије смо тражили да Народној скупштини Р. Србије предложи:
1. Закон о укидању Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и
2. Закон о изменама Закона о ПИО којим би био брисан члан 80б. Закона о ПИО ради успостављања редовног усклађивања пензија на начин који је био прописан Законом о ПИО.
3. Закон којим би био регулисан начин повраћаја неисплаћених делова пензије у периоду спровођења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, са припадајућом каматом.
У допису Влади Србије смо скренули пажњу и на ненадлежно понашање и поступање господина Милана Кркобабића, министра без портфеља у Влади, који политичке странке јавно позива на расправу о реформи Фонда ПИО. Сматрамо да расправу о реформи и будућности Фонда ПИО треба да воде експерти и представници његових власника односно запослени и пензионери. Такође смо изнели очекивања да Влада Р. Србије, због друштвеног значаја система ПИО, обезебеди учешће и допринос стручне јавности евентуалној реформи и будућности Фонда ПИО, као и судбини његове имовине.

Од Уставног суда Србије смо, обзиром да су разлози могуће финансијске нестабилности престали, а којима је Влада Р. Србије 2014. Године образложила потребу доношења Закона о привременом уређивању начина и сплате пензија, тражили да хитно разматра поднете: Иницијативу за оцену уставности овог закона, Жалбу на Решење којим је Уставни суд 2016. године одбацио иницијативе за оцену уставности овог Закона и уставне жалбе грађана поднете у вези примене овог Закона крајем 2014. и почетком 2015. године.
Сматрамо да у свом раду Уставни суд Србије није довољно водио рачуна о природи повреде Уставом зајамчених права пензионера на имовину и штетним последицама које та повреда производи на спровођење Устава Републике Србије, егзистенцијалну угроженост сада већ преко 1.714000 пензионера, имовинска права преко 780.000 пензионера и њихових наследника, урушавање Фонда ПИО, углед Уставног суда Србије и ваш углед појединачно.

Осуђујемо покушаје једног броја синдиката и удружења пензионера да кампању присвајају и користе је за учлањавање оштећених пензионера у њихова удружења и синдикате као услова за укључење у кампању.

Информације о кампањи се могу добити на телефоне: 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com, сајтовима Пензин, КВП Адмирал, Фб страници Пензионери Србије и у УСПВЛС , Савски трг 9, 3 спрат у Београду.

Прилози: Дописи достављени Уставном суду Србије и Влади Р. Србије.

Јован Тамбурић, председник