Социјалне пензије на дугом штапу

Да ли је могуће увести државну пензију у Србији где 250.000 старих нема пензију, а 18.000 домаћинстава је без прихода оба члана

http://www.politika.rs/scc/clanak/397580/Socijalne-penzije-na-dugom-stapu

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић, четвртак, 01.02.2018.

Од 2020. године, жене које имају 62 и мушкарци с навршене 64 годинe живота почеће у Македонији да примају државне социјалне пензије, иако нису стекли услов за старосну пензију. Једини услов је да су последњих 20 година живели у овој бившој југословенској републици.
Програмом македонске владе социјална државна пензија ће на почетку износити 40 одсто просечне старосне пензије. У Македонији, у којој живи два милиона становника, право на пензију остварује око 302.000 пензионера, а просечна пензија износи око 213 евра.
Да ли је могуће у Србији, где 250.000 њих нема пензију, а 18.000 домаћинстава је без прихода оба члана, увести државну социјалну пензију?
У Министарству рада за „Политику”, кажу да систем ПИО почива на принципу међугенерацијске солидарности, односно, садашњи запослени издвајањем из зарада на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање обезбеђују средства за исплату пензија бивших запослених, односно садашњих пензионера.
Пензија је, дакле, обезбеђење за период када више нисмо радно активни и последица је осигурања током читавог радног века.
Уколико се држава определи да свим грађанима старијим од 65 година, који се налазе у стању социјалне потребе, исплаћује одређено новчано давање, то не треба поистовећивати са пензијом из социјалног осигурања. Наиме, такво новчано давање представља меру социјалне заштите тако да је не би требало називати пензијом, поручују из ресорног министарства.
У оквиру нашег система социјалне заштите постоји мера материјалног обезбеђења породице, којом су обухваћени и старији од 65 година, уколико се налазе у стању социјалне потребе. Махом су то лица која кроз систем осигурања нису обезбедила пензију.
Да ли је ова мера довољна за заштиту старијих лица треба да буде предмет анализе и уколико се покаже да су неопходне додатне мере социјалне заштите, требало би их планирати у складу са економским могућностима буџета, поручују из Министарства рада.
Статистика показује да су жене посебно погођене немаштином, јер од укупног броја старијих без икаквог прихода, чак 85 одсто чини слабији пол. У развијеним земљама ове пензије су само допуна, као нека врста социјалне помоћи. У источној Европи она представља обезбеђење минималног дохотка у старости.
Проф. др Гордана Матковић, бивши министар за социјална питања у Влади Србије, каже да Македонија уводи социјалне пензије, дакле, давања која би се финансирала из буџета и која би се исплаћивала само онима који нису остварили право на пензију по основу осигурања. Односно само особама старијим од 65 година које су без икаквих прихода.
– Пензионери у Србији не би могли да остваре ову врсту помоћи, јер ту помоћ добијају они који нису уплаћивали доприносе и она је увек нижа него што су пензије. Издаци за социјалне пензије, које се додељују само онима без прихода, нису велики, објашњава Матковићева.
Постоје две врсте пензија – једна по основу осигурања и друга које могу да остваре и они који нису уплаћивали доприносе. Оне се плаћају из буџета и обично су ниже од пензија које се остварују по основу доприноса.
– Ове друге обично се називају социјалним пензијама и додељују се или само сиромашнима (уз проверу материјалног стања) или свима који су старији од неке старосне границе. У појединим земљама се помоћ старијима, који нису остварили право на пензију по основу осигурања, исплаћује као део програма социјалне помоћи. И они који остварују право на пензију по основу осигурања, а сиромашни су (по критеријуму који земља одреди, својим законима о социјалној заштити), могу да остваре право на социјалну помоћ – каже наша саговорница.