Округли сто поводом презентације анализе “Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу”

02. фебруара 2018. године, у Палати Србија, организован је Округли сто поводом презентације анализе под називом „Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу“.

Помоћник министра правде Чедомир Бацковић је на овом округлом столу поводом анализе уједначавања судске праксе у Србији, указао да грађани Србије имају право да им се суди ефикасно, свима исто и по основу закона.

„Уједначавање судске праксе један је од најјачих механизама за обезбеђење једнаке примене закона за све грађане, тако да се свима у истим или сличним ситуацијама суди исто или слично. Поред грађана, уједначавање судске праксе, занима и суд у Стразбуру, где имамо бројне предмете у којима је Србија оглашена као повређивач права грађана да им се суди у истим ситуацијама исто, а у сличним слично. Због тога је Министарство правде у оквиру предлога уставних амандмана предвидело доношење Закона о уједначавању судске праксе, а све у циљу стварања правне сигурности и предвидивости за грађане Србије“, истакао је помоћник министра Бацковић.

Аутор анализе „Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу“ доцент на новосадском Правном факултету Марко Кнежевић је навео да иако актуелни Устав Србије не говори ништа о уједначености судске праксе то не значи да уједначена судска пракса нема уставну вредност. Кнежевић је додао да Закон о уређењу судова на више места уређује ово питање, али се бави уједначавањем судске праксе ван суђења.

Асистент на Правном факултету у Новом Саду Марко Кнежевић истакао је, представљајући поменуту анализу, значај Врховног касационог суда у отклањању дивергентности праксе судова нижег степена.

Кнежевић је објаснио да је за уједначавање праксе у грађанским предметима кључна посебна ревизија, чији је смисао да се омогући Врховном касационом суду да се први пут изјасни о неком предмету.

Он је оценио да одредба Устава Србије која предвиђа да је судија везан законом, а не одлукама других судија, може довести до проблема у уједначавању судске праксе.

Судска власт је искључиво доношење одлука у конкретним предметима. Независност судија подразумева да је он повинован само закону, а не одлукама других судија, напоменуо је Кнежевић.

Према његовим речима, уједначавање судске праксе може се постићи по вертикали и хоризонтали.

Вертикални правац би, како је навео, омогућио јединствену судску праксу када је пракса нижестепених судова неуједначена, а хоризонтални подразумева омогућавање униформне праксе Врховног касационог суда када постоји неуједначеност праксе његових одељења.

Поменута анализа је израђена у склопу пројекта „Ефикасност правосуђа“ који спроводи Британски савет (British Council).

Анализу “Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу” објављујем у прилогу.