Gnev Srbije 14.02.2018. godine, gost Jovan Tamburić, protest penzionera 22.02.2018. -Tačka na pljačku

Списак уплата средстава за кампању Ставимо тачку на пљачку бр. 14

Do sada uplatilaca – 150. Uplaceno – 69.895,43 dinara.
UPLATE SE VRSE NA RACUN USPVLS BR. 105-3275-98.
Svrha uplate upisati: Za kampanju "Stavimo tačku na pljačku"
U poziv na broj upisati prvih 7 cifara matičnog broja.