Zahtev Ustavnom sudu za pristup informacijama od javnog znacaja u vezi ustavnih zalbi i Odgovor Ustavnog suda – Dobrivoje Stanojevic

Postovani!

Kolega Dobrivoje je uputio Ustavnom sudu zahtev za pristup informacijama od javnog znacaja u vezi ustavnih zalbi i dobio Odgovor Ustavnog suda. Taj zahtev kolege Dobrivoja i Odgovor Ustavnog suda objavljujem u prilogu.

Komentar:
Уставном суду поднето је крајем 2014. и почетком 2015. године око 380 уставних жалби од стране грађана – пензионера. Наведене уставне жалбе односе се на извршено умањење пензије од стране РФ ПИО (од новембра 2014. године), без претходног доношења одговарајућег решења о умањењу пензије, односно поднете су против радње РФ ПИО. Све те уставне жалбе биле су у предмету Уж-2/2015 који је формиран 05.01.2015. године. Међу њима је и моја уставна жалба.
Након више од 2,5 године извршено је пресигнирање овог предмета, наводно из техничких разлога. Нови заводни број предмета је: Уж-7603/2017; Датум пријема поднеска (формирања предмета): 06.09.2017. г; Судија известилац у предмету је др Горан П. Илић.
Ако не грешим, у овом предмету је промењен судија известилац. Ранијем судији известиоцу је вероватно истекао мандат судије Уставног суда, предмет је додељен новом судији известиоцу и због тога извршено пресигнирање предмета. То би требао бити тај технички разлог.
Овај предмет, у коме је око 380 уставних жалби, стајао је склоњен у фиоци (у дубоком мраку) више од 30 месеци. Наравно, нови судија известилац захтевао је пресигнирање на датум када му је предмет са око 380 уставних жалби додељен или "уваљен". Прошло је од тада 6 месеци. Надајмо се да се судија известилац у предмету др Горан П. Илић, коначно упознао са предметом.
Уставни суд није дао одговор када ће (по свом Плану рада) поступати – донети одлуку у овом предмету, иако је предмет формиран пре више од 3 године. Статус предмета је: У раду.

Upozorenje (primedbe) RF PIO (dr Dušanki Komnenić) – Božidar Todorović

Dana 23.02.2018. g. objavio sam članak „КОЛИКО ЈЕ УМАЊЕЊЕМ ПЕНЗИЈА ОДУЗЕТО ОД ПЕНЗИОНЕРА – БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ” i u istom Odgovor koji je RF PIO dostavio na Božidarov zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.
Ovlašćeno lice dr Dušanka Komnenić je izbegla da mu dostavi odgovor na postavljena pitanja, odnosno tražene informacije.

24.02.2018. g. Božidar je mejlom dostavio RF PIO Upozorenje (primedbe) sa zahtevom da odgovori do 7 marta. Ako ne odgovori ili ne dostavi tražene podatke sledi zahtev za prekršajni postupak.