Ko je, kako i kada ukinuo redovno usklađivanje penzija

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009 i 73/2010) nije sadržao fiskalna pravila i njime nije ukinuto redovno usklađivanje penzija.
Fiskalna pravila (Član 27e) su u zakon uneta ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010), ali nije ukinuto redovno usklađivanje penzija.
Redovno usklađivanje penzija je ukinuto 2014. g. ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014).

Sve do oktobra 2014. godine usklađivanje penzija vršilo se u skladu sa Zakonom o PIO. U aprilu 2014. g. su penzije redovno usklađene za 0,5 %, a u oktobru 2014. g. su po Zakonu o PIO trebale biti redovno usklađene za 1 %. Tog usklađivanja nije bilo jer do 1. jula 2014. godine nije donesen propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, pa nije vršeno usklađivanje plata i penzija u skladu sa stavom 26. člana 27e.
Donet je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate (umanjenju) penzija, a Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014) propisano:
“Principi odgovornog fiskalnog upravljanja nalažu svođenje rashoda za plate i penzije na održiv nivo, tako da će se težiti tome da učešće plata opšteg nivoa države u BDP bude do 7%, odnosno učešće penzija u BDP do 11%.
Povećanje plata i penzija može se vršiti samo u godini u kojoj se na osnovu odgovarajućih planskih dokumenata nadležnih organa očekuje, odnosno procenjuje da će učešće plata opšteg nivoa države u BDP da bude do 7%, odnosno učešće penzija u BDP do 11%, i to najviše dva puta godišnje, ali tako da očekivano učešće plata opšteg nivoa države, odnosno penzija u BDP nakon usklađivanja ne bude iznad navedenih procenata.
Od aprila se plate, odnosno penzije mogu povećati maksimalno do zbira stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini iznad 3%, a od oktobra se mogu povećati maksimalno do stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.
Ukoliko su ispunjeni uslovi za usklađivanje plata, odnosno penzija iz st. 28. i 29. ovog člana, o povećanju plata, odnosno penzija, kao i o procentu tog povećanja odlučuje Vlada, na predlog Ministarstva.
Odredbe st. 28-31. ovog člana primenjuju se nakon 2014. godine.
Usklađivanje plata i penzija primenjuje se na obračun i isplatu plata za navedeni mesec.“

Od tada o povećanju penzija, kao i o procentu tog povećanja odlučuje Vlada, na predlog Ministarstva. Odredbe Zakona o PIO koje su regulisale redovno usklađivanje penzija u 2015. i 2016. g. su brisane.
Ko eventualno ne veruje neka pročita prilog ovog teksta - neke od izvršenih izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu.

Juče na zasedanju Narodne skupštine R. Srbije

Božidar Delić: Penzioneri će pred sudom u Strazburu tužiti državu za otete penzije!

Božidar Delić: Borci zaslužuju Zakon o borcima, čekaju taj zakon 27 godina!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ko je, kako i kada ukinuo redovno usklađivanje penzija.doc)Ko je, kako i kada ukinuo redovno usklađivanje penzija.doc 53 kB