ПРАВИЛНИК о изменама и допунама ПРАВИЛНИКА о Пензионерскoј картици

Oбјављен је ПРАВИЛНИК о изменама и допунама ПРАВИЛНИКА о Пензионерскoј картици ("Службени гласник РС", број 18 од 9. марта 2018. г.).

ПРАВИЛНИК о Пензионерскoј картици објављен је у "Службеном гласнику РС", број 11 од 9. фебруара 2018. г. Ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 17. фебруара 2018. г.

Изворни текст ПРАВИЛНИКА о Пензионерскoј картици биће дакле на снази око месец дана (од 17.02. до 17.03.2018. г.), обзиром да измене и допуне вероватно ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама ПРАВИЛНИКА о Пензионерскoј картици објавићу накнадно, када до њега дођем.
Много им се журило, а што је брзо то је и кусо!