O predstojećem razgovoru Miroslava Matića sa direktorom RF PIO

Kolegi Miroslavu Matiću je Filijala RF PIO donela rešenje, u vezi vanrednog usklađivanja penzije od 01.01.2008. g. Tim rešenjem Filijala je utvrdila i nominalni iznos pripadajuce razlike penzije (6,57 %). Isplaćen mu je na tekući račun, taj rešenjem utvrđeni, nominalni iznos pripadajuce razlike penzije (6,57 %).
Miroslav je taj iznos vratio smatrajuci da mu je RF PIO trebao isplatiti pripadajucu razliku penzije uvecanu za ZZK. U vezi sa ovim odlazio je u nadležnu filijalu i Direkciju RF PIO. Na kraju je zakazao razgovor sa direktorom RF PIO, gospodjom Draganom Kalinović, koji bi trebalo da se održi u četvrtak, 15.03.2018. g. Kolega Miroslav me korektno pozvao i ponudio da budem učesnik tog razgovora, kome bi trebalo da prisustvuje kolega Ilija Ovuka i eventualno još neko od kolega vojnih penzionera. Svoje učešće na tom razgovoru sam izbegao zbog obaveza na poslu i brojnih drugih razloga, koji se vide iz mojih komentara.

Kolegama Iliji i Jovanu Tamburiću (predsedniku USPVLS) sam odmah izrazio svoju zabrinutost zbog predstojećeg razgovora sa direktorom RF PIO i pojedinih pogrešnih stavova kolege Miroslava. Kroz komentare uz jedan članak u FB grupi Vojni penzioneri Srbije, nastojao sam da Iliju, kao učesnika razgovora, pripremim za taj razgovor. Revoltiran, verovatno mojim komentarima (do tada ukupno 4), kolega Miroslav me napao u jednom svom komentaru rečima “Zlatko ovo je previše. Postavljam oštro pitanje za koga radiš, ti nisi normalan, skloni se do....... Idi na Zakon, pusti mene da li sam i nisam zakomplikovao. Ovo ti neće biti zaboravljeno. Još jednom o ovome sada te molim ućuti. Jesi ekspert (ali ovog puta u ovo se ne razumeš i skloni se)”.

Komentare ostalih kolega koji su učestvovali u ovoj razmeni mišljenja – raspravi neću objavljivati, oduzelo bi previše prostora i vremena. Na osnovu mojih komentara koji slede i teksta u prilogu procenite da li Zlatko za nekoga radi, da li je normalan, da li se u ovo razume, treba li da ućuti, da se skloni, .... Uzgred, nije nikakav problem da Zlatko ućuti i skloni se. Ionako mi je pomalo do.....lo da se raspravljam, ukazujem na greške, propuste, nastojim da nas usmerim na pravi put, pomažem, ...

Moji komentari bili su:
(1) Ilija zelim vam uspeh na razgovoru sa direktorom RF PIO. Molim te imaj u vidu da se nenovčane obaveze izvršavaju upravnim putem (upravno izvršenje) - prakticno kroz ponavljanje postupka u kome nadlezni organ u ponovnom postupku donosi novo resenje umesto ponistenog od strane Upravnog suda, a novčane obaveze se izvrsavaju sudskim putem (sudsko izvršenje). Koliko znam u presudi UpS za kolegu Miroslava nisu utvrdjene nikakve novcane obaveze.
(2) Miroslav me zvao da idem na taj razgovor, medjutim svi moji upravni postupci pred RF PIO su prerasli u upravni spor - tuzbe se nalaze u Upravnom sudu, a u jednom sporu UpS je doneo presudu koju RF PIO - Direkcija treba da izvrsi u roku od 30 dana. Taj rok jos nije istekao, kao ni rok za donosenje resenja po zalbi koju sam podneo jer Filijala Kragujevac po mom zahtevu nije ponistila Potvrdu koju mi je izdala, u kojoj su navedeni netacni podaci o mojoj penziji.
(3) Sudsko izvrsenje sprovodi sud, odnosno novcane obaveze se izvrsavaju sudskim putem (ako su novcane obaveze utvrdjene presudom UpS ili resenjem-zakljuckom upravnog organa RF PIO, a nije doslo do dobrovoljnog ispunjenja tih obaveza od strane RF PIO). Predlog za izvršenje novcanih obaveza RF PIO se podnosi nadležnom sudu. Opšte je pravilo da izvršenje novcanih obaveza sprovodi sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište, ili sedište - u ovom slucaju Prvi osnovni sud u Beogradu. Imajte to u vidi na razgovoru u Direkciji Fonda.
(4) Miroslav ponekad sam voli da zakomplikuje situaciju, a mislim da je to uradio i u ovom slucaju. Koliko znam po resenju koje je donela Filijala, u vezi vanrednog uskladjivanja njegove penzije, isplacen mu je nominalni iznos pripadajuce razlike penzije (6,57 %). Miroslav je taj iznos vratio smatrajuci da mu je RF PIO trebao isplatiti pripadajucu razliku penzije uvecanu za ZZK. Nije to bas tako jednostavno. Bez presude nadleznog suda, u kojoj ce biti utvrdjena takva novcana obaveza RF PIO, to sigurno RF PIO nece da uradi.
(5) Miroslave pozdrav! Ja tebe necu da napadam, ali moram da te pripremim za razgovor sa direktorom RF PIO.
Nenovcane obaveze utvrdjene upravnim resenjem izvrsavaju se kroz tzv. Administrativno ili Upravno izvrsenje. Novcane obaveze utvrdjene upravnim resenjem izvrsavaju se dobrovoljnim ispunjenjem od strane upravnog organa (u ovom slucaju RF PIO).
Resenje (upravno) ide na sudsko izvrsenje samo ako upravni organ ne ispuni dobrovoljno novcanu obavezu utvrdjenu tim resenjem.
Miroslavu je resenjem utvrdjeno pravo na isplatu pripadajuce razlike (6,57 %) u nominalnom iznosu, bez valorizacije ili ZZK, kao i meni i svima drugima koji nisu prihvatili vansudsko poravnanje. To mu je i isplaceno, koliko znam, a on vratio. Sam je zakomplikovao.
Clanovi od 192. do zakljucno sa 206. Zakona o opstem upravnom postupku odnose se na Upravno izvrsenje, odnosno tzv. nenovcane obaveze. To kaze jasno i sam naslov poglavlja ispred clana 192. ZUP.
Sudsko izvrsenje, odnosno izvrsenje novcanih obaveza u upravnom postupku i sporu, nije regulisano ZUP. Sudsko izvrsenje je regulisano Zakonom o izvrsenju i obezbedjenju. Miroslav to ne razume. Mene brine ovaj razgovor sa Kalinovickom na koji idete. Miroslav mnogo toga nije u pravu.
(6) Samo kroz parnicu eventualno moze da se naplati ZZK, u upravnom postupku je to nemoguce.
Bez parnicne presude nadleznog suda, u kojoj ce biti utvrdjena takva novcana obaveza RF PIO (da isplati ZZK), koja se podnetom tuzbom tretira kao sporedno potrazivanje koje je isplatom dugovanog postala novi dug, to sigurno RF PIO nece da uradi. Miroslav veruje u nemoguce, a poseban problem je sto zakonske odredbe ne razume, odnosno pogresno tumaci.
Izvrsio sam vam strucnu pripremu, a vi vidite dalje ... Malo da se nasalim!
(7) Po Zakonu o PIO pravo na zalbu na resenje prvostepenog organa ne odlaze izvrsenje resenja, odnosno svako resenje prvostepenog organa je izvrsno, kako u pogledu upravnog izvrsenja (izvrsenja nenovcanih obaveza), tako i u pogledu novcanih obaveza, koje RF PIO izvrsava dobrovoljnim ispunjenjem ili drugacije isplatom iznosa resenjem utvrdjene razlike penzije. Sva prvostepena resenja RF PIO su takva i u svakom prvostepenom resenju to pise (sem u posebnim slucajevima) jer je to tako po Zakonu o PIO i u skladu je sa ZUP koji to dozvoljava. Tek ako ne dodje do isplate - dobrovoljnog ispunjenja pristupa se sudskom izvrsenju, odnosno podnosi se Predlog za izvrsenje nadleznom sudu - izvrsnom odeljenju i time pokrece postupak izvrsenja koji se sprovodi po Zakonu o izvrsenju i obezbedjenju.
(8) Opšti i poseban upravni postupak iz novog ZUP (isto - slicno je bilo propisano i u starom ZUP)
Član 3
(1) Ovaj zakon primenjuje se na postupanje u svim upravnim stvarima.
(2) Pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonom da se urede samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, ako je to u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom.
(9) Član 99 Zakona o PIO (poseban zakon iz oblasti PIO)
Protiv prvostepenog rešenja može se izjaviti žalba organu određenom opštim aktom fonda u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.
Žalba ne odlaže izvršenje rešenja osim ako se njime pobija utvrđena invalidnost.
(10) Ako se resenjem Fonda pobija ranije utvrdjena invalidnost (i prava koja iz invalidnosti proisticu) podneta zalba na prvostepeno resenje odlaze izvrsenje resenja.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ИЗВРШЕЊЕ.doc)ИЗВРШЕЊЕ.doc 59 kB