Bilteni sudske prakse Upravnog suda

Poštovani!

Na sajtu Upravnog suda na adresi http://www.up.sud.rs/cirilica/bilten-sudska-praksa postavljeni su Bilteni sudske prakse Upravnog suda, u pdf formatu, i to:
- Билтен Управни суд - судска пракса 07-2017
- Билтен Управни суд - судска пракса 06-2016
- Билтен Управни суд - судска пракса 05-2015
- Билтен Управни суд - судска пракса 04-2014
- Билтен Управни суд - судска пракса 03-2012
- Билтен Управни суд - судска пракса 02-2011
- Билтен Управни суд - судска пракса 01-2010

Posedujem u word formatu:
1. PRAVNI STAVOVI UPRAVNOG SUDA - 2010-2015. GODINE
2. ZAKLJUČCI UPRAVNOG SUDA - 2010-2015. GODINE
3. SENTENCE UPRAVNOG SUDA - PROCESNO PRAVO - 2010-2015. GODINE
4. SENTENCE UPRAVNOG SUDA - MATERIJALNO PRAVO - 2010-2015. GODINE
(Sve je iz Biltena Upravnog suda, broj 6/2016, Intermex, Beograd)
Ako je nekome potrebno saljem po zahtevu, na mejl koji navedete.