Годишњи билтен РФ ПИО за 2017. годину

1. БРОЈ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ОСИГУРАНИКА
На крају 2017. године БРОЈ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ОСИГУРАНИКА је био:
запослени – 1.445.724
самосталне делатности – 88.920
пољопривредници – 185.791
УКУПНО - 1.720.435

2. БРОЈ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ ПО ВРСТИ ПЕНЗИЈЕ
На крају 2017. године БРОЈ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ ПО ВРСТИ ПЕНЗИЈЕ је био:
старосне - 1.076.890
инвалидске - 293.835
породичне - 349.710
УКУПНО - 1.720.435

3. ОСИГУРАНИЦИ И КОРИСНИЦИ ПЕНЗИЈА
Број корисника пензије* - 1.728.138
Број осигураника** - 2.053.792
ОДНОС - 1 : 1,2
* Број корисника пензије је стање 31. децембар 2016. г., од 2012. године обухвата податак за професионална војна лица
** Број осигураника садржи податак Републичког завода за статистику (за категорију запослених и самосталних делатности) и податак матичне евиденције РФ ПИО (за категорију пољопривредника), стање 31. децембар 2016. г.

4. УЧЕШЋЕ ПРОСЕЧНЕ ПЕНЗИЈЕ У ЗАРАДИ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
просечна зарада без пореза и доприноса у 2017. г. износила је 47.893 динара
запослени – просечна пензија износила је 25.632 динара, учешће у просечној заради без пореза и доприноса је 53,5 %
самосталне делатности – просечна пензија износила је 24.040 динара, учешће у просечној заради без пореза и доприноса је 50,2 %
пољопривредници – просечна пензија износила је 10.701 динара, учешће у просечној заради без пореза и доприноса је 22,3 %
УКУПНО - просечна пензија износила је 23.913 динара, учешће у просечној заради без пореза и доприноса је 49,9 %.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Godisnji bilten RF PIO za 2017. godinu.pdf)Godisnji bilten RF PIO za 2017. godinu.pdf 2716 kB
Download this file (MESECNI BILTEN - januar 2018.pdf)MESECNI BILTEN - januar 2018.pdf 1266 kB