БРОЈ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ПРЕМА ВИСИНИ ИЗНОСА ПЕНЗИЈЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА - ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ

На основу захтева, од РФ ПИО колега Божидар Тодоровић је добио следећи одговор:
“Поштовани,
Поводом Вашег Захтева за приступ информацијама од јавног значаја од 19.2.2018. године, којим сте, између осталог, у оквиру тачке 3. тражили следеће:
''... 3. У месечним билтенима приказујете износе пензија за групе пензионера где наводите распон пензија и укупан број пензионера (приказујте податке од најмањег износа до највећег са кораком од 5.000 динара, доставите ми такав табеларни преглед за месец Јануар 2018. године али само за категорију пензионера из групе „Професионална војна лица“,
обавештавамо Вас да је урађена статистичка обрада података које сте тражили, те Вам исте достављамо у прилогу овога дописа.
С поштовањем,
др Душанка Комненић,
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја”

Колеги Божидару се захваљујем на овом документу!
У прилогу објављујем горе наведени Табеларни преглед - БРОЈ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ПРЕМА ВИСИНИ ИЗНОСА ПЕНЗИЈЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА - ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ.