СТРАТЕГИЈА ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада је 16 марта 2018. године донела:

СТРАТЕГИЈУ ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА коју објављујем у прилогу.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Strategija_podsticanja_radjanja od 16.03.18. g.doc)Strategija_podsticanja_radjanja od 16.03.18. g.doc 542 kB