Presuda Upravnog suda – odeljenje u Nišu od 09.11.2017. g. - Jagodin Živković

Poštovani!
U prilogu objavljujem gore navedenu presudu Upravnog suda – odeljenje u Nišu po tužbi koju je podneo kolega Jagodin Živković 05.10.2015. g. radi poništaja Rešenja RF PIO – Direkcija Fonda od 22.08.2015. g. Tim rešenjem je odbijena žalba kolege Jagodina protiv Rešenja RF PIO – Filijala Niš od 27.05.2015. g. kojim je odbijen zahtev za ponavljanje postupka.

Kako je navedeno u presudi kolega Jagodin je podneo „zahtev za reviziju i ponovno obračunavanje visine iznosa penzije u duhu Zakona o PIO“. U tužbi UpS kolega Jagodin navodi da mu pripada pravo na obračun novog iznosa starosne penzije i njeno uvećanje za 20 %.
Iz same presude nije potpuno jasno da li je Jagodin zahtevom tražio uvećanje ranije određene penzije za 20 %, ponovno određivanje penzije (u smislu odredaba Zakona o PIO) ili je tražio ponavljanje postupka (u smislu odredaba Zakona o OUP).
Presudom Upravnog suda odeljenje u Nišu od 09.11.2017. g. je tužba uvažena, poništeno Rešenje RF PIO – Direkcija Fonda od 22.08.2015. g. i predmet vraćen tuženom organu na ponovno odlučivanje.

Bez uvida u sam Jagodinov zahtev podnet Filijali Niš, rešenje Filijale, žalbu podnetu Direkciji Fonda, rešenje Direkcije Fonda i tužbu UpS teško je reći nešto više o tome šta je kolega Jagodin zahtevom tražio, toku ovog upravnog postupka i presudi UpS donetoj u upravnom sporu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Presuda Upravnog suda od 09.11.17. g. - Jagodin Zivkovic.pdf)Presuda Upravnog suda od 09.11.17. g. - Jagodin Zivkovic.pdf 236 kB