ЗАКОН о електронској управи

ЗАКОН о електронској управи је објављен у "Службеном гласнику РС", број 27 од 6. априла 2018. године
Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 14. априла 2018. године (види члан 55. Закона).
Органи су дужни да омогуће пријем свих врста поднесака у складу са чланом 39. овог закона преко Портала еУправа или другог веб портала у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона (види члан 53. Закона).
Органи чији су регистри и налози електронске поште пре ступања на снагу овог закона смештени на серверима ван Републике Србије дужни су да те регистре и налоге у складу са чланом 10. овог закона сместе на сервере у Републици Србији, у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона (види члан 54. Закона).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Закон о електронској управи_ 27_2018-25.doc)Закон о електронској управи_ 27_2018-25.doc 120 kB