Prenosim objavu iz USPVLS sa komentarom Jovana Tamburića

Vlada Srbije je na sednici 1. Marta 2018.godine, Zaključkom preporučila Fondu PIO da donese odluku kojom će ovlastiti Republičku direkciju za imovinu da Izvrši procenu nepokretnosti Kuršumlijske i banje Zlatar. Istovremeno je Vlada RS zadužila Dražavno pravobranilaštvo da sa fondom PIO pripremi tekstove poravnanja za nepokretnosti instituta i i specijalnih bolnica Niška Banja, Ribarska banja, Vranjska Banja, Sokobanjska 17, Dr. Borivoje Gnjatić i Starom Slankamenu. 
Dražavno pravobranilaštvo da povuče reviziju pred VKS u sporu Fonda PiO i države oko specijalne bolnice za rehabilitaciju Gejzer u Sijerinskoj banji. 
Vlada je PREPORUČILA Upravnom odboru u kojem ona od 7 ima 4 predstavnika da donese odluku o povlačenju tužbi i žalbi u sudskim postupcima utvrđivanja vlasništva nad banjama u Srbiji. 
Republička direkcija za imovinu je dobila zadatak da pokrene postupak utvrđivanja vrednosti nepoktetnosti u svim banjama. 
Ovim Zaključkom Vlada Srbije je posle podržavljenja upravljanja fondom PIO 2014. godine kada je Zakonom o izmenama Zakona o PIO izmenila sastav Upravnog odbora fonda PIO tako da sada od 7 članova ona ima 4 svoja predstavnika. Upravni odbor fonda PIO je, prema nekim informacijama, na telefonskoj sednici 16. marta usvojio sve "PREPORUKE" Vlade Srbije. Na takav način se konačno realizuje zamisao o pljački imovine fonda PIO, nekada ministra a sada savetnika u Vladi Srbije, Mlađana Dinkića. Srbija u svakom pogledu ide "brže, jače i bolje"!