Dostavljanje Predloga Državnom pravobranilaštvu za mirno rešenje spora sa Državom ili Tužba za 4,21 % u parničnom postupku i upravnom sporu

Poštovani!

Pre nekoliko dana kolega Dobrivoje Stanojević je u FB grupi Vojni penzioneri Srbije napisao i predložio sledeće:

“Postovane koleginice i kolege, razmislite malo o ideji, da zapocnemo masovnu AKCIJU dostavljanja Predloga Drzavnom pravobranilastvu za mirno resenje spora sa Drzavom, u vezi naplate duga nastalog NEISPLACIVANJEM Drugog redovnog uskladjivanja penzija za 2007. godinu, pa sve do danas.
Nama je svima poznato da je taj procenat Vlada Republike Srbije na perfidan, neustavan, i nezakonit nacin otela, i svojim Zakljuckom ugradila u VANREDNO uskladjivanje.
Znam, reci ce neki, STA VREDI taj Predlog dostavljati, kada smo lose prosli sa prethodnim u vezi naknade duga nastalog umanjenjem penzije, jer nam je DP odgovorilo da ne mogu postupiti po predlogu, jer, “ne radi se o krsenju propisa i zakona”, ali shvatite u vezi sa 4,21% radi se o KRSENJU Ustava, zakona, propisa i Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava i sloboda!
Obavestavam vas, da sam takav Predlog vec dostavio DP pre sedam dana, ali bio sam i u nekoj prednosti u odnosu na vas ostale, jer sam prilozio NALAZ sudskog vestaka u vezi tog duga, kao KRUNSKI DOKAZ, zatim Resenje Ustavnog suda u kome je izneto MISLJENJE istog u vezi Zakljucka Vlade, zatim Odluku Ministra vojnog o uskladjivanju vojnih penzija za 2007. godinu, zatim Resenje RF za PIO o vanrednom uskladjivanju penzija od 1.1.2008. godine, kao i Tabelarne preglede iz Biltena RF za PIO, iz kojih se vidi kako je teklo uskladjivanje civilnih i vojnih penzija po godinama i mesecima ...
Sva navedena dokumenta objavljivana su u Grupi i na Admiralu, pa se mogu naci u Datotekama.
Eto, i na tu ideju sam dosao, pa vi razmislite vredi li cemu, i dajte vase komentare.”

Kolega Ilija Ovuka je pre toga u FB grupi Vojni penzioneri Srbije postavio anketu i napisao:

„Trajno zakidanje od 4.21% tj. umanjenje osnovice za obračun i isplatu penzija treba da interesuje svakog vojnog penzionera i KVP bez obzira da li se vansudski poravnao ili nije. Ako je to tako, onda bi bilo logično da se krene u protest protiv diskriminatorskog i nezakonitog Zaključka vlade RS.
Ova anketa treba da pokaže da li smo odustali ili ćemo se boriti dalje. Anketa traje do 12.00 h 10. aprila.“
U anketi je učestvovalo 112 članova FB grupe i izjasnili su se po sledećem:
1. Izlazim na protest
- Glasači koji su odabrali ovu opciju – 73
2. Ne izlazim ali učestvujem u troškovima
- Glasači koji su odabrali ovu opciju – 37
3. Dolazim sa više njih
- Glasači koji su odabrali ovu opciju – 1
4. Ne izlazim i ne interesuje me
- Glasači koji su odabrali ovu opciju – 1

Kolega Jeremija je 11.04.2018. g. na sajtu, u komentaru, napisao:

"Ima li neko primerak kako treba da se napise tuzba za 4,21 %. Pomažite Zlajo, Drago i dr."
U prilogu postavljam nekoliko tužbi zbog trajnog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija od 4,21 % za 2007. g. odnosno pretvaranja tog usklađivanja u deo vanrednog usklađivanja svih penzija u Srbiji od 11,06 % za 2008. g. podnetih u parničnom postupku (od strane advokata), odnosno u upravnom sporu (od strane KVP ili advokata).
Lično smatram da KVP u parnični postupak po ovom pitanju ne treba da ulaze bez angažovanja advokata, a i tada će ishod parničnog postupka biti neizvestan.

Kako je adv. Lidija Zlatanović u jednom komentaru u FB grupi napisala:

"12 advokata je podnelo pritužbu Visokom savetu sudstva (sa sve imenima klijenata) u vezi sa trajnim ukidanjem drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija od 4,21 % za 2007. g. i tužbama po tom osnovu, inicijator pritužbe je adv. Jovo Borić, a ostali advokati su potpisnici pritužbe.
Neki advokati, koji takođe zastupaju vojne penzionere u ovim predmetima, nisu hteli da potpišu pritužbu "da ne bi razljutili suidije". Ovo sa ukidanjem usklađivanja od 4,21% je direktno krsenje zakona, a kod "Vucicevog umanjenja" na žalost postoji zakon (neustavan, ali postoji). Iz tog razloga mislim da je nasa borba (svih nas advokata i vas penzionera) izvesnija. Ali u ovoj drzavi dok se ne zatalasa masa, niko se ne obazire na zakone."