PRITUŽBA VISOKOM SAVETU SUDSTVA:

zbog neustavnog i nezakonitog postupanja Prvog osnovnog suda u Beogradu i građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, odnosno jednog broja sudija Prvog osnovnog suda u BG, te flagrantnog kršenja ustavnog, zakonskog i ljudskog prava na pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, kršenja pravila procesnog prava i etičkog kodeksa.

PODNOSIOCI PRITUŽBE: 631 tužilac po tužbama kod Prvog osnovnog suda u Beogradu a koje zastupaju 12 advokata.

Zahvaljujem se adv. Lidiji Zlatanović na ustupljenom dokumentu kojeg u prilogu objavljujem.