Raskid ugovora o kreditu u CHF – pravnosnažna presuda!

Najnovijom presudom Apelacionog suda u Novom Sadu od 01.03.2018. g. je pravnosnažno RASKINUT jedan ugovor o kreditu u CHF!
Sud je u ovoj presudi obračunao dug klijenta, koji nakon sudskog raskida ugovora iznosi negde oko 3,8 miliona dinara, u odnosu na 8-9 miliona dinara koliko korisnik duguje po planu otplate, pa je korist za tužioca nesporna.
Potvrđeni su svi naši navodi o ispunjenosti uslova za raskid ugovora zbog enormnog rasta kursa franka u odnosu na dinar i evro, ali je takođe kontastatovano i narušavanje načela jednakosti uzajmnih davanja, propisano članom 15 ZOO, kao i nedovoljna informisanost klijenta u predugovornoj fazi.
Takođe, potvrđene su i naše ranije tvrdnje o finansijskom rezultatu tužbe za raskid, a koji podrazumeva da svaka strana onoj drugoj vraća isključivo primljene dinare uz pripis zatezne kamate, bez ikakve nadoknade nekakve štete za banku!

Žalosno je što sudovi na nivou Beograda (Viši i Apelacioni sud) još uvek rade suprotno sudskoj praksi i mišljenju o ovim kreditima koje je formirano kako širom Evrope, tako i od strane drugih sudova u Srbiji, ali očekujemo da se nakon konačnog stava VKS i oni dozovu pameti i poštovanju osećaja za pravdu!

U prilogu pročitajte i saopštenje Apelacionog suda u Beogradu u vezi sa „pilot“ presudom za ugovor o stambenom kreditu u švajcarskim francima i upoznajte se sa novijim odlukama sudova u vezi sa kreditima, kao i stavovima sudova.
Kao prilog, objavljena je pomenuta - najnovija presuda Apelacionog suda u Novom Sadu.