Пресуда Управног суда – Одељење у Крагујевцу од 30.03.2018. г. - Златко Посавец

Поштовани!

У прилогу објављујем Пресуду Управног суда – Одељење у Крагујевцу бр. I-6 У 13521/17 од 30.03.2018. г. по мојој тужби ради поништења Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција фонда, Београд, број 01-02/181.6.7 7874/17 од 25.07.2017. године, која се односила на извршено ванредно усклађивање моје војне пензије од 01.01.2008. г. за 6,57 (уместо за 11,06) %. Пресуду сам примио 24.04.2018. г.

Пресудом Управног суда је наведена тужба одбијена и наложено ми да у року од 15 дана од пријема налога платим судску таксу за тужбу и пресуду у износу од 1.370,00 динара. Као што видите не(правда) Управног суда није скупа.

У тужби Управном суду сам посебно потенцирао проблем Закључка Владе Р. Србије од 30.10.2015. г. Истакао сам да исти нема адекватну правну снагу, јер нема карактер општег правног акта и не ослобађа РФ ПИО обавезе и одговорности да у раду примењује законске прописе и подзаконске акте.

Указао сам да су Решење Директора РФ ПИО о ванредном усклађивању пензија од 25.01.2008. године, за 11,06 %, и Одлука Министра одбране Р. Србије о (другом редовном) усклађивању војних пензија за 2007. г. од 20.03.2008. године, за 4,21 %, две одвојене и ничим условљене, коначне одлуке надлежних органа у управном поступку и не могу се, ни једна, ни друга, укидати или стављати ван снаге одлуком првостепеног или другостепеног управног органа, па ни позивом на Закључак Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године.

Суд је оценио да је правилно поступио тужени орган, односно да је правилно примењено материјално право када је одлучено у диспозитиву првостепеног решења да ми се пензија ванредно усклади од 01.01.2018. г. за 6,57 % (уместо за 11,06 %), стога што је тужиоцу већ извршено (редовно) усклађивање пензије од наведеног датума за 4,21 %, по Одлуци МО о усклађивању пензија за 2007. г. Подразумевани идентичан проценат ванредног усклађивања пензија (11,06 %) је тиме за Управни суд обезбеђен.

Нису ме убедили, таквим својим ставом и оценом, да је у овом случају правилно примењено материјално право.

Суд је ценио наводе тужбе и нашао да се тим наводима не доводи у питање законитост наведеног закључка Владе, обзиром да оцена законитости закључка није у надлежности Управног суда.

На ову пресуду намеравам поднети уставну жалбу, у прописаном року. Како ћу је конципирати и формулисати још нисам дефинитивно одлучио и у том смислу ми је, као лаику, свака помоћ стручњака у области права добро дошла.