JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

U postupku pripreme nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, Ministarstvo odbrane sprovodi javnu raspravu u skladu sa Programom javne rasprave koji je odredio Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, na 44. sednici održanoj 18. aprila 2018. godine.

Javna rasprava održava se u periodu od 20. aprila do 15. maja 2018. godine.

Nacrti dokumenata koji su predmet javne rasprave objavljeni su na sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) i Portalu e-uprave.
Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, stručna javnost, kao drugi zainteresovani subjekti.

Učesnici javne rasprave se pozivaju da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave Ministarstvu odbrane, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zoran.putica@mod.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo odbrane Sektor za politiku odbrane Uprava za strategijsko planiranje, Birčaninova 5, 11 000 Beograd, sa napomenom „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Nacrtu Strategije odbrane Republike Srbije“.

Tekstovi nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije biće predstavljeni na okruglim stolovima i stručnim raspravama u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, po sledećem:

- 8. maja 2018. godine sa početkom u 12.00 časova u Domu Vojske Srbije u Novom Sadu (Beogradski kej br. 9);
- 10. maja 2018. godine sa početkom u 16.00 časova u Domu Vojske Srbije u Nišu (Trg Sinđelića bb) i
- 15. maja 2018. godine sa početkom u 12.00 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu (Braće Jugovića br. 19).

Prilozi:

- Nacrt Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

- Obrazloženje Nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

- Nacrt Strategije odbrane Republike Srbije

- Obrazloženje Nacrta Strategije odbrane Republike Srbije