Путно здравствено осигурање и у филијалама РФЗО

Грађани Србије могу набавити путно здравствено осигурање и у филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), саопштио је данас Фонд.
Путна полиса РФЗО-а омогућава осигуранику да се у случају потребе обрати најближој здравственој установи у месту у коме се затекне ван земље, не ограничавајући га на државне установе или одређену мрежу здравствених установа у иностранству.
Трошак у свакој здравственој установи у иностранству уз рачун и медицински документ биће надокнађен у року од 14 дана.
У саопштењу се наводи и да за признавање трошкова није од значаја да ли Србија са земљом путовања има склопљен међудржавни уговор.
Цена породичне полисе за покриће до износа од 10.000 € (са попустом од 20 % у односу на цене полиса наведене у Прегледу) за Грчку или било коју другу европску земљу (укључујући и Турску и Русију) износи 780 динара по особи за пут од 10 дана, 1.090 динара за 15 дана, док се пут од 5 дана у РФЗО може осигурати за 390 динара, наводи се у саопштењу.
Преглед цена полисе путног осигурања и формулар за наручивање полисе објављујем у прилогу.

Путно осигурање / Добровољно осигурање РФЗО

Можете попунити формулар (за попуњавање користите интернет експлорер) и наручити полису путног осигурања.
За случај хитне, неопходне и неодложне медицинске помоћи за време пута и боравка у иностранству осигураник сноси трошкове лечења, које му по повратку са пута Добровољно осигурање РФЗО рефундира до износа од највише 15.000,00 евра.
Полиса путног осигурања не може се наручити из иностранства.