Уставни суд Србије није одлучивао о иницијативама за оцену уставности спорног закона

Sa sajta UVPS / среда, 09 мај 2018.

Поводом више од 300 иницијатива организација и појединаца упућених Уставном суду Србије за покретање поступка ради оцене уставности, и дугог ћутања највише судске инстанце у Републици Србији, наш члан упутио је представку том суду са више постављених питања.
С обзиром на значај проблема које погађа око 700.000 пензионера у Србији, доносимо у целости најпре одговор Уставног суда Србије, а онда и писмо на које је Суд одговорио.

Република Србије
Уставни суд
Су број: 17/40/2018
25. април 2018. године
Б е о г р а д
(Име и презиме)
Кућна адреса

Поводом Вашег захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 11. aприла 2018. године, којим тражите одговор на питање:
1. „Да ли је Прво Велико веће расправљало о иницијативи за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС, број 316/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015, обавештавамо Вас да Уставни суд у предмету под класификационом ознаком IУз-351/2015 до сада није одлучивао по наведеној иницијативи;
2. „С обзиром на то да је у плану рада Суда било одређено да се по поднетим уставним иницијативама расправља најпре у другом тромесечју, па је то померено на треће тромесечје 2017. године, зашто је дошло до одлагања, односно да ли је предмет толико сложен, па је тешко донети објективну одлуку, или је у питању неки други разлог“, обавештавамо Вас да поменути предмет није разматран у наведеним планским раздобљима стога што није утврђен предлог одлуке по коме би Суд могао поступати и одлучивати (напомињемо и да су квартални планови рада оријентационог, инструктивног карактера);
3. „Да ли Уставни суд Србије у процесу изјашњавања, односно доношења одлука, даје предност предметима који се односе на већи број грађана, попут смањења пензија које погађају више од 700.000 пензионера и знатно број људи посредно, у односу на појединачне случајеве грађана који покушавају да остваре правду“, обавештавамо Вас да Уставни суд рад на уставносудским предметима планира на основу објективизираних критеријума, уз уважавање природе и значаја спорног уставноправног питања.

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА
СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Име и презиме
(отисак печата)

***

Зарад потпуне информације доносимо и у целости захтев (молбу) члана УВПС, упућен, пре тога, Уставном суду Србије. Јасно се уочава шта је овлашћено лице Суда избегло да одговори.

УСТАВНОМ СУДУ СРБИЈЕ

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, молим вас да учините доступним чињенице везане за иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона привременом уређењу начина исплате пензија (,,Службени гласник РС, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет I Уз-351/2015.
С тим у вези најљубазније вас молим да одговорите на следећа питања:
1. Према утврђеном плану Уставни суд Србије је до 31. 3. 2018. године требало да се изјасни на околност да (1) законом (Закон о привременом уређивању начина исплате пензија) није одређено докле ће да траје (његова привременост се наглашава само у наслову Закона, а после се нигде у члановима не дефинише). (2) Тим законом није омогућено вођење управног спора.
Молим вас за одговор на питање да ли је Прво Велико веће расправљало о тој иницијативи. Такође вас молим за одговор да ли је с тим у вези донета одлука, који су резултати, односно када ћете да их учините доступним јавности. Уколико уставна иницијатива није разматрана, нити је донета одлука, молим вас да наведете разлоге за пролонгирање планираног рока.
2. С обзиром на то да је у плану рада Суда било одређено да се по поднетим уставним иницијативама расправља најпре у другом тромесечју, па је то померено на треће тромесечје 2017. године, молим објашњење зашто је дошло до одлагања, односно да ли је предмет толико сложен, па је тешко донети објективну одлуку, или је у питању неки други разлог.
3. Да ли Уставни суд Србије у процесу изјашњавања, односно доношења одлука, даје предност предметима који се односе на већи број грађана, попут смањења пензија које погађају више од 700.000 пензионера и знатно већи број људи посредно, у односу на појединачне случајеве грађана који покушавају да остваре правду.

С поштовањем,
Име и презиме
(кућна адреса)

***

Umesto komentara na ovu objavu, citiracu deo Odgovora Savetnika Ustavnog suda, Renate Bjelice, koji je dostavila dana 14. marta 2016. godine kolegi Dobrivoju, na postavljen Upit, sta se desava sa Ustavnom zalbom koju je dostavio 05. januara 2015. godine, a takvu ustavnu zalbu je te godine dostavilo jos 375 gradjana Republike Srbije, u vezi primene Zakona o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija:

" ... Takodje ukazujemo da Ustavom Republike Srbije, Zakonom o Ustavnom sudu, kao ni Poslovnikom o radu Ustavnog suda NIJE PROPISAN ROK ZA ODLUCIVANJE Ustavnog suda po Ustavnoj zalbi. Medjutim, nezavisno od toga, u resavanju predmeta po ustavnim zalbama, Ustavni sud NASTOJI DA POSTUPA u skladu sa opsteprihvacenim standardima DOMACEG i MEDJUNARODNOG PRAVA, postujuci Ustavom zajemceno pravo na sudjenje u razumnom roku. Zbog velikog broja ustavnih zalbi, Ustavni sud kvartalnim planom rada, koji se usvaja na sednici Suda, odredjuje KOJI CE SE PREDMET RESAVATI PRIORITETNO, narocito vodeci racuna o DATUMU PRIJEMA i o prirodi POVREDE Ustavom ZAJEMCENOG PRAVA, koje je predmet Ustavne zalbe, kao i o eventualnim STETNIM POSLEDICAMA koje ta POVREDA proizvodi po podnosioca ..."

To je Dobrivoju odgovorila gospodja Bjelica, a vi prijatelji i kolege sami zakljucite koliko zaista Ustavni sud vodi racuna o PRIORITETNOM resavanju nasih podnetih Inicijativa i Ustavnih zalbi, u vezi ustavnosti i primene pomenutog zakona. Koliko zaista vodi racuna o tome, odgovor se nalazi u ovom dopisu clanu UVPS. Naime, Ustavnom sudu se ne zuri da razmatra podnete Inicijative i donosi Resenja po podnetim Inicijativama, jer je Resenje u vezi sa tim vec doneo 26. septembra 2015. godine ... kojim je odbio sve do tada podnete Inicijative vezano za ocenu ustavnosti pomenutog zakona.