Сет закона у области одбране - Избор прописа из "Службеног гласника РС", број 36 од 10. маја 2018. године

У прилогу објављујем сет закона у области одбране усвојених 09.05.2018. г. на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години и то:

- Закон о војном образовању
- Закон о изменама и допунама Закона о одбрани
- Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
- Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме
- Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
- Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези
- Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији

Редакцијски пречишћени текстови закона у области одбране, након извршених измена и допуна

- Закон о одбрани: 116/2007-3, 88/2009-3, 88/2009-31 (др. закон), 104/2009-13 (др. Закон), 10/2015-3, 36/2018-11
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 36/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. маја 2018. године. Прописи донети за извршавање Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) ускладиће се са одредбама овог закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона (види чл. 34, 35. и 37. Закона – 36-2018-11).

- Закон о Војсци Србије: 116/2007-17, 88/2009-5, 101/2010-246 (др. закон), 10/2015-10, 88/2015-80 (УС), 36/2018-13
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, број 36/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. маја 2018. године. Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. Дозволе за ношење и држање ватреног оружја које су пре ступања на снагу овог закона издате од стране Министарства одбране и Војске Србије, односно органа чији су правни следбеници Министарство одбране и Војска Србије, замениће се дозволама издатим у складу са прописом којим ће бити уређено ношење и држање оружја из члана 9. овог закона. (види чл. 47, 48. и 49. Закона – 36/2018-13).

- Закон о војној, радној и материјалној обавези: 88/2009-9, 95/2010-8, 36/2018-30
Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, број 36/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. маја 2018. године. Прописи донети за извршавање овог закона ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. (види чл. 44. и 45. Закона – 36/2018-30).

- Закон о Безбедносно-информативној агенцији: 42/2002-17, 111/2009-35, 65/2014-99 (УС), 66/2014-3, 36/2018-33
Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС“, број 36/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. маја 2018. године. Подзаконски акти за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу. До доношења наведених аката примењиваће се важећи акти, ако нису у супротности са овим законом. До почетка примене закона којим се уређује систем плата у јавном сектору, право припадника на плату, увећану плату, накнаде и остала примања, утврђује се у складу са прописима који важе на дан ступања на снагу овог закона (чл. 5, 6. и 7. Закона – 36/2018-33).

- Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалиним операцијама ван граница Републике Србије: 88/2009-31, 36/2018-28
Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС“, број 36/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. маја 2018. године. Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. Припадници Војске Србије и других снага одбране ангажовани у мултинационалним операцијама на основу важеће одлуке Народне скупштине о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама настављају са ангажовањем у мултинационалним операцијама и у наредној години до доношења одлука у складу са чл. 2. и 3. овог закона (види чл. 17, 18. и 19. Закона – 36/2018-28).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Закон о Безбедносно-информативној агенцији - редакцијски пречишћен текст.doc)Закон о Безбедносно-информативној агенцији - редакцијски пречишћен текст.doc 70 kB
Download this file (Закон о војној, радној и материјалној обавези - редакцијски пречишћен текст.doc)Закон о војној, радној и материјалној обавези - редакцијски пречишћен текст.doc 242 kB
Download this file (Закон о војном образовању.doc)Закон о војном образовању.doc 117 kB
Download this file (Закон о Војсци Србије - редакцијски пречишћен текст.doc)Закон о Војсци Србије - редакцијски пречишћен текст.doc 394 kB
Download this file (Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији.doc)Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији.doc 27 kB
Download this file (Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези.doc)Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези.doc 54 kB
Download this file (Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије.doc)Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије.doc 64 kB
Download this file (Закон о изменама и допунама Закона о одбрани.doc)Закон о изменама и допунама Закона о одбрани.doc 39 kB
Download this file (Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и ....doc)Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и ....doc 35 kB
Download this file (Закон о одбрани - редакцијски пречишћен текст.doc)Закон о одбрани - редакцијски пречишћен текст.doc 308 kB
Download this file (Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме.doc)Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме.doc 150 kB
Download this file (Закон о употреби ВС и др. снага одбране у мултинац. операц. ван граница Р. Србије - редакцијски пречишћен текст.doc)Закон о употреби ВС и др. снага одбране у мултинац. операц. ван граница Р. Србије - редакцијски пречишћен текст.doc 109 kB