Изјаве председника Владе и председника Р. Србије о укидању Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, односно умањењу пензија

Мере штедње биле су предуслов да Србија склопи споразум са ММФ-ом. Пензионерима у Србији примања су смањена од новембра 2014. године када је на снагу ступио Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, односно смањењу пензија, у складу са спровођењем државних мера штедње. Тим смањењем били су изостављени пензионери са најмањим примањима, до 25.000 динара. Они са већим пензијама добијали су 22 одсто мање, на разлику између 25.000 и 40.000 динара. Износи изнад 40.000 динара смањивани су за 25 одсто.
Како је државна каса јачала, то су делимично осетили и најстарији грађани кроз неколико повећања пензија. Овим повећањима били су обухваћени сви пензионери, чак и они којима примања нису била смањивана, односно они који су примали до 25.000 динара.
Међународни монетарни фонд сада тражи од Србије да укине Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, односно смањењу пензија из 2014. године.
Не тражи ММФ "враћање на старо", како то кажу председник Владе и председник Р. Србије. Укидање Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, односно умањењу пензија НЕ ЗНАЧИ смањење примања за 80 одсто пензионера. Укидањем тог закона никоме пензија неће бити умањена. Укидање тог закона подразумева да досадашња повећања остају на снази. То повећања би ионако била извршена да су се у протекле више од три године пензије редовно усклађивале у складу са Законом о ПИО.
Законом о ПИО није предвиђено да се пензије редовно усклађују двогодишње, како је изјавила Ана Брнабић. Тим законом је прописано да се пензије редовно усклађују два пута годишње. Не тражи ММФ враћање пензија на пређашњи ниво, већ укидање закона којим се делу пензионера са пензијама преко 25.000 отима део пензије, односно ММФ тражи да се исплата пензија свим пензионерима врши у складу са правоснажним решењима о праву на пензију, наравно уз обрачуната повећања пензија извршена у току примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, односно смањењу пензија.
То укидање закона којим се делу пензионера са пензијама преко 25.000 отима део пензије, односно исплата пензија свим пензионерима у складу са правоснажним решењима о праву на пензију, како то тражи ММФ, би коштало 25 милијарди динара. Могуће је да се изврши и фазно укидање овог закона, рецимо током 2018. и 2019. године, како би се створила могућност за одређено повећање испод просечних пензија, односно пензија мањих од 25.000 динара, како је то објаснио Н. Алтипримаков.
То је права истина, а данашње изјаве председника Владе и председника Р. Србије су чиста манипулација.

Председниче престаните да нас волите више од ММФ и вратите нам пензије по решењу (пише Јован Тамбурић, у име чланова УСПВЛС)

Мисија ММФ која ових дана преговара са Владом Србије око новог аранжмана, предложила је да се укине Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, Председник Србије и Председница Владе Србије су то искористили да поново манипулишу јавношћу и пензионерима Србије.
Председник Србије уместо о укидању неуставног и неморалног закона, говори да ММФ тражи да се „драстично“ повећају пензије за оне који примају више од 50.000 динара. Када су пензије смањиване 22-25% тада није било „драстично“ а сада би по њему увећање пензија за проценте за које су смањене било драстично. И наравно поново говори о „заштити најугроженијих“ пензионера али као и увек на рачун „богатих пензионера“. ММФ својим предлогом о укидању Закона није забранио редовно усклађивање пензија са растом цена на мало. Председник Србије још увек није „открио“ да се социјални положај пензионера са мањим пензијама може поправити посебним социјалним програмима Владе Србије који се не би остваривали на рачун фонда ПИО и пензионера који су по основу уплата у ПИО остварили веће пензије. Истина је да ММФ Влади Србије није забранио спровођење оваквих програма. Председниче престаните да нас волите више од ММФ вратите нам наше пензије!
Председница Владе Србије у коментарима на предлог ММФ показује да уопште не разуме проблем. Она говори да би укидање Закона довело до смањивања пензија за 80 % пензионера, што као Влада не жели. Председница не „разуме“ да би укидање Закона требало да значи увећање свих смањених пензија за проценат за који су од 1.11.2014. године по Закону смањиване и да то никако не значи смањивање пензија које 2014. године нису смањене а које су у међувремену усклађиване са порастом цена. Председница такође укидање Закона о привременом уређивању начина исплате пензија меша са редовним усклађивањима пензија која су обустављена 2014. године, брисањем члана 80б. Закона о ПИО. Укидањем Закона ММФ не тражи „враћање тамо где смо били“ како је разумела Председница Владе Србије. Председница Владе очигледно остаје доследна намери да годишње усклађивање пензија са растом цена приказује као делимично враћање смањених пензија. Још увек није разумела да је у исто време повећање пензија једнима и враћање смањених пензија другим пензионерима дискриминација ових других.
Познато је да ММФ никада од Владе Србије није тражио смањивање пензија и да је у својим извештајима стално потенцирао да кључне мере финансијске стабилизације у Србији реформа јавних предузећа и јавне управе нису спроведене и поред најава. Чињеница је да део буџета Републике Србије који се издваја за дотацију обавеза фонда ПИО никада није прешао 11 % БДП. Сулудо је тумачити да је ММФ тражио ограничавање издвајања доприноса за ПИО у приватни фонд који фонд ПИО Србије и јесте стварно. Ограничавање издвајања дела буџета за дотације фонду су разумљиве али она никада нису била ни приближна 11% БДП. То што се Законом о буџетском систему Србије за 2011. годину доприноси ПИО третирају као буџетски приходи је муђукорак подржављењу фонда ПИО и свођењу укупних расхода фонда на 11% БДП. Доношење Закона о привременом уређивању начина исплате пензија никада за циљ није ни имао финансијску консолидацију фонда ПИО јер стварним подацима о уплатама доприноса запослених није доказана тврдња неких министара да су дотације фонду ПИО од стране буџета Републике Србије око половине расхода. Финансијски ефекти примене наведеног закона су минимални у односу на средства буџета која су неосновано трошена по другим основима или због нерада и корупције надлежних државних органа нису ушла у буџет по основу пореза на профит, царине, пореза на укупно утрошену а ненаплаћену електричну енергију, ПДВ на акцизну и другу робу која се продаје на црно и друго.
У Удружењу смо после четврте године од доношења и примене закона о смањењу и обустављању редовног усклађивања пензија схватили да закони и нису донети да би се обезбедила финансијака стабилност државе него пре свега да се:
- Припреми реформа пензионог система у којем држава неће бити гарант стечених права по основу уплата у фонд ПИО;
- Одложи реформа јавног сектора и створе услови за наставак запошљавања страначких кадрова у њему;
- Обезбеди већи профит послодавцима и инвеститорима по основу мањег издвајања за ПИО и
- Поделе пензионери на „богате“ и сиромашне и манипулацијама смањењем и минималним повећањима пензија, обезбеде гласачи за опстајање актуелне коалиције на власти.
У том смислу је извршено и подржављење управљања фондом ПИО тако да уместо представника запослених и пензионера њиме већински управљају представници актуелне власти и тако омогуће наставак пљачке имовине фонда уз учешће Управног одбора фонда ПИО.
Поступци актуелне власти у вези продужавања примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, поред предлога ММФ и фискалног савета и упорно игнорисање одредби Устава Србије и важећег Закона о ПИО доказују да је Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије оправдано тај проблем поставило у приоритет свог деловања. Удружење је поред протеста организованих у сарадњи са Удружењем синдиката пензионера Србије покренуло кампању Ставимо тачку на пљачку пензионера Србије са циљем упознавања оштећених пензионера са размерама пљачке и покретањем судских поступака за заштиту њихових и права њихових наследника. У кампању се за сада укључило преко 200.000 оштећених пензионера захтевима фонду ПИО за издавање уверења о неисплаћемим деловима пензије и потврда о начину исплате пензије у периоду смањења. Државном правобранилаштву са предлогом за мирно решење спора обратило се преко 30.000 оштећених пензионера а покренуто је и неколико хиљада парничних тужби са захтевом накнаде причињене штете. У склопу кампање оштећени пензионери ће се после обраћања Државном правобранилаштву обратити и Комитету за социјална права савета Европе због дискриминације и угрожавања социјалног положаја. Законом о привременом уређивању начина исплате пензија оштећено је поред 700.000 пензионера који имају пензије веће од 25.000 оштећено је и преко 100.000 наследника оштећених пензионера који су у међувремену преминули. Њихови наследници стављањем права по основу неисплаћених делова пензије у Решење са оставинске расправе стичу могућност да у судском поступку траже накнаду штете.
Припрема реформе пензионог система у Србији и измена закона о ПИО без учешћа и увида јавности и најновије бахато понашање представника актуелне власти према пензионерима ће сигурно бити повод скором протесту пензионера Србије.

*****
Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да би укидање Закона о привременом умањењу пензија значило смањење примања за 80 одсто пензионера, што Влада Србије не жели, већ се тражи начин како да се фазно поново пређе претходни систем – редовно двогодишње усклађивање пензија.
Брнабић је тако, новинарима у Суботици, прокоментарисала наводе да је Мисија ММФ сугерисала представницима власти да укину кризне мере за пензионере, односно Закон о привременом умањењу пензије, који је на снази већ четири године.
Како је рекла, већ дуже време се о томе разговара са ММФ-ом, а она ће сама за неколико дана имати састанак са њиховим представницима.
„Важно је да о томе размишљамо рационално, не можемо само да вратимо пензије онако као што ММФ тражи на пређашњи ниво, зато што би то значило да за 80 одсто пензионера умањујете пензије”, рекла је Брнабић.
Она је појаснила да постоји група пензионера са најнижим пензијама којима се оне никада нису умањиле, затим они којима су тада пензије умањене, али су у последње три године повећане више него што је било умањење, као и група којима су пензије и даље мање него што су биле пре мера фискалне консолидације.
„Не можемо једноставно да кажемо - тај закон се укида, зато што никоме нећемо умањивати пензије. Можемо да видимо само како фазно да пређемо поново на један нормални систем, да се двогодишње усклађују пензије, са растом БДП-а и о томе ћемо разговарати”, рекла је Брнабић.
Навела је и да је ММФ рекао да је Србија апсолутни шампион и пример одговорног вођења фискалне политике и одговорне имплементације аранжмана. те да је државна каса стабилна и поновила да влада, уз тренутни раст, планира још једно повећање плата и пензија.
„Управо због тога, ако планирамо још једно повећање, онда нема више говора да укидамо закон и да се вратимо где смо били. Не можемо, и нећемо да се вратимо где смо били, желимо да разговарамо о томе како да, на већем нивоу пензија, можемо да пређемо на редовно догодишње усклађивање”, закључила је Брнбић. (Танјуг)

*****
Међународни монетарни фонд тражи од Владе Србије да се драстично повећају пензије за оне који примају више од 50.000 динара и таквим повећањем 76 одсто најстаријих суграђана не би добило ништа, рекао је председник Србије Александар Вучић.
- Не каже то ММФ зато што више воли пензионере него што волимо ми, већ из неких других разлога - рекао је Вучић. - Они траже да се драстично повећају пензије онима који имају више од 50.000 динара, а да се ни за динар не повећају људима који имају испод 25.000 динара, а то је 61 одсто пензионера. Као и да се минимално увећа за људе који имају примања 30.000.
Вучић је нагласио да је увек за заштиту најсиромашнијих, али ће влада дати коначну реч. По њему је најбоље да се направи нека комбинација у томе и да се уради и једно и друго.

*****
Никола Алтипамарков, из Фискалног савета Србије, објашњава да укидање закона о привременом умањењу пензија подразумева да досадашња повећања остану на снази.
- То би коштало 25 милијарди динара, мада је могуће и фазно укидање током неколико година како би се амортизовао удар на буџет и не би било могућности за било какво повећање испод просечних пензија мањих од 25.000 динара - нагласио је он.

Prilog:

Iz današnje “Politike” (12. maj 2018.) - Vlada sprema dvogodišnje usklađivanje penzija
Kompletan članak je u prilogu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Vlada sprema 2-godišnje usklađivanje penzija.pdf)Vlada sprema 2-godišnje usklađivanje penzija.pdf 948 kB