Umanjenje penzija – dokle će trajati i šta kaže zakon?

Umanjenje penzija - dokle će trajati?

U novembru 2018. navršiće se četiri godine kako se isplata penzija vrši na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija. Ovim su Zakonom privremeno umanjene penzije za oko 700.000 korisnika, odnosno za sve one čija su primanja za oktobar 2014. bila veća od 25.000 dinara. Principi odgovornog fiskalnog upravljanja iz Zakona o budžetskom sistemu nalagali su svođenje rashoda za plate i penzije na održiv nivo, tako da učešće plata opšteg nivoa države u BDP bude do 7%, odnosno učešće penzija u BDP bude do 11%.
Prva isplata penzija umanjenih po ovom Zakonu obavljena je za novembar 2014. kada su svim penzionerima koji su primali između 25.000 i 40.000 dinara penzije umanjene za iznos koji se izračunava po formuli – iznos penzije preko 25.000 x 0,22 (penzioner čija je penzije iznosila 40.000 dinara u decembru 2014. je primio 36.700 što je manje za 8,25 odsto). Penzionerima čije su penzije bile veće od 40.000 dinara ukupno umanjenje je računato sabiranjem umanjenja na iznos između 25.000 i 40.000 dinara (3.300 dinara) sa umanjenjem na iznos preko 40.000 dinara (formula: iznos preko 40.000 dinara x 0,25). Tako je penzioner čija je penzija pre umanjenja iznosila 50.000 dinara u decembru 2014. primio 44.200 što je manje za 11,6 odsto.
Trenutno je učešće penzija u BDP manje od 11%.

Umanjenje penzija – šta kaže zakon?

Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 116/2014, ima svega šest članova i u njemu piše da se ovakav način isplata penzija odnosi i na zatečene i na buduće korisnike penzija. Međutim, nijednim članom nije propisano koliko će trajati propisana „privremenost“, odnosno koliko će dugo ovaj Zakon biti na snazi. Iz teksta Zakona se čak ni ne naslućuje vremenski period u kome će Zakon biti primenjivan, niti se ijednom rečju govori o postupku neophodnom za njegovu izmenu ili ukidanje – odluka Skupštine, uredba Vlada ili neki treći način. Ostale su upamćene jedino izjave predstavnika Vlade da će Zakon biti na snazi do kraja 2017, ali takva odrednica nije uneta u tekst Zakona, pa samim tim i nije obavezujuća.
Dodatnu zabunu uneo je različit način na koji su penzije u tri navrata povećane u periodu od kada je na snazi Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija (umanjenje penzija). Prvi put su penzije uvećane zaključkom Vlade Srbije i izmenama člana 27e Zakona o budžetskom sistemu, za 1,25 odsto počev od isplata za decembar 2015; drugi put izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija (član 5a) i izmenama člana 27e Zakona o budžetskom sistemu, za 1,5 odsto počev od isplata za decembar 2016; a treći put samo izmenama člana 27e Zakona o budžetskom sistemu (formulacijom: Izuzetno od st. 29-31. ovog člana, u 2018. godini penzije će se povećati za 5%), za 5 odsto.
U izmenjenom Zakonu član 5a glasi: „Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplata penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.” Zašto je prvi put za povećanje penzija bio dovoljan zaključak Vlade, a drugi put je bila neophodna izmena Zakona, dakle odluka Skupštine, potpuno je nejasno.
No, bez obzira na to, na svim bankarskim izvodima penzionerima piše koliki im je iznos penzije po Zakonu o PIO (rešenju o pravu na penziju), koliko iznosi „privremeno“ umanjenje penzije i iznos penzije koji trenutno primaju za određeni mesec.
Iz prethodno navedenog potpuno je jasno da su iznosi koje penzioneri trenutno primaju “privremeni”. Takođe, sva tri pomenuta povećanja penzija računata su na iznos penzija iz oktobra 2014. (pre umanjenja) nakon čega je je počela primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija. Zato je potpuno logično da jednog dana, kada Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija (umanjenje penzija) bude ukinut, penzije moraju biti vraćene na nivo iz oktobra 2014. uvećan za ova tri povećanja.
Ako su Principi odgovornog fiskalnog upravljanja nalagali „privremeno“ smanjenje penzija, oni sada nalažu ukidanje tog „privremenog“ smanjenja penzija. Ostalo je još samo da Vlada i predsednik R. Srbije prestanu da obmanjuju penzionere i građane Srbije i da nam saopšte kada će se to dogoditi.

Oko ekonomije: Penzije, po meri svih

Za one koji nisu gledali - RTS Oko - Zvanični kanal, 14.05.2018.

Predlog MMF da se ukine Zakon o smanjenju penzija.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koja u Beogradu razgovara o novom aranžmanu sa Srbijom, predložila je da se ukine Zakon o privremenom umanjenju penzija iz 2014. godine. Šta to znači za penzionere? Da li bi omogućilo odmah povećanje penzija, kojim penzionerima i za koliko?
Iz Vlade i od predsednika stiže poruka da će se taj predlog razmatrati, ali da je potrebno sistemsko rešenje koje bi omogućilo zaštitu najugroženijih penzionera, ali i uvodjenje reda u penzioni sistem. S obzirom na to da se to pitanje tiče milion i 700 hiljada penzionera, očigledno je da mora da se reši veoma pažljivo, po meri svih.
Koje su opcije i koja je računica najbolja i za penzionere i za državnu kasu, tema je Oka ekonomije.
Gosti su: član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov, direktor Republičkog zavod za statistiku Miladin Kovačević i Vasilije Belobrković, potpredsednik Saveza penzionera Srbije.
Emisiju uređuje i vodi Vesna Damjanić.