OBAVEŠTENJE VOJNIM BESKUĆNICIMA - VRLO HITNO

Poštovani vojni beskućnici!

Udruženje vojnih beskućnika Srbije se bori za obeštećenje obeskućenih u celini. To je 13.000 lica.

Udruženje ne vodi evidenciju tih lica poimenično, po pripadajućoj strukturi stana, a prema podacima MO još 2648 vojnih beskućnika nema rešeno stambeno pitanje.

Zbog zahteva organa države, a posebno NARODNE SKUPŠTINE R. Srbije, da im dostavimo tačne podatke naših potreba za rešavanjem stambenog pitanja, po gradovima i strukturi stana, taj podatak smo tražili od Ministarstva odbrane. Na našu veliku žalost te podatke nismo dobili.

Zato Vas ponovo molimo da nam se što pre javite i date tražene podatke na sledeće brojeve telefona:

- 064/1121546 - Vlado Đukić
- 064/2058048
- 063/8936244
- 063/7661165 i
- 064/3063016

PREDSEDNIK UVBS
Vlado Đukić

Dopuna:

Rešavanje stambenog pitanja pripadnika snaga bezbednosti

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti (u daljem tekstu: Zakon), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije.
Ovim zakonom uređuju se uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva pravde-Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica, ranije pripadnike snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa (u daljem tekstu: pripadnici snaga bezbednosti), kao i druga pitanja od značaja za realizaciju navedenog projekta, posebno: utvrđivanje javnog interesa, uređivanje postupka eksproprijacije; propisivanje obaveze učesnika u postupku donošenja ili izmena planskih dokumenata; određivanje načina za uređivanje obaveza za uređivanje građevinskog zemljišta; određivanje investitora izgradnje; uređivanje postupka pribavljanja nedostajućeg građevinskog zemljišta i rešavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu unutar stambenog kompleksa i izvan stambenog kompleksa u funkciji stambenog kompleksa; uređivanje postupka pribavljanja svih akata za izgradnju objekata unutar stambenog kompleksa; određivanje vrste postupka koji se primenjuje za izbor projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača radova, vršioca projektantskog i stručnog nadzora i vršioca tehničkog pregleda objekta; određivanje načina finansiranja izgradnje stambenih objekata i komunalne i ostale infrastrukture; određivanje uslova i kriterijuma za izgradnju i kupovinu stanova za potrebe pripadnika snaga bezbednosti; određivanje najviše prodajne cene stana po metru kvadratnom; propisivanje uslova za određivanje bitnih elemenata Ugovora sa izabranim izvođačem radova, odnosno sva druga pitanja od značaja za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Izvor: Izvod iz Predloga zakona i obrazloženja preuzet sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije (www.parlament.gov.rs)

Kompletan tekst je u prilogu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rešavanje stambenog pitanja pripadnika snaga bezbednosti.doc)Rešavanje stambenog pitanja pripadnika snaga bezbednosti.doc 38 kB