DA LI JE DONETA PRVA PRESUDA (REŠENJE) ZA VRAĆANJE ODUZETOG DELA OD PENZIJE?

Dana 17.05.2018. godine na sednici Narodne Skupštine, kada poslanici po Poslovniku imaju pravo da postavljaju pitanja i da traže obaveštenja, poslanik Miroslav Aleksić iz Narodne stranke, Vuka Jeremića, postavio je pitanje kada će biti ukinut zakon po kome se umanjuju penzije i pomenuo je rešenje nekog suda, koji je po tužbi nekog penzionera, doneo rešenje da se tom penzioneru iz budžeta vrati - isplati iznos koji mu je oduzet od penzije, od 01.11.2014. godine zaklučno sa 31.12.2015 godine. Čudno je da o tom rešenju (presudi) ni jedan medij (štampani ili elektronski) nije ništa objavio, to nije objavio ni jedan sindikat penzionera (mada postoje brojni sindikati i udruženja penzionera). Da li je neko od kolega čuo za tu informaciju? Moj lični utisak je da je poslanik Aleksić pročitao navode iz tužbenog zahteva, a ne iz rešenja (presude) suda. Voleo bi da grešim. Pročitajte celo njegovo pitanje o tom problemu.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE (neredigovane i neautorizovane) - izvod

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

4. dan rada

17.05.2018.

Beograd

Sednicu je otvorio - presedava: Veroljub Arsić.

Miroslav Aleksić, Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, postavljam pitanje predsedniku Republike Srbije i premijeru Republike Srbije – kada će biti ukinut Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija? To sa razlogom zato što ovih dana slušamo o tome da i MMF, sa jedne strane, traži ukidanje ovog zakona, sa druge strane slušamo premijerku koja kaže da oni ne mogu da ukinu taj zakon, zato što bi se njime praktično smanjile penzije, što nema nikakve logike sa istinom i sa suštinom.

Danas čujemo iz Sofije predsednika Republike koji nam šalje poruku i kaže da je ovih dana slušao raznorazne gluposti o tome kako treba da se ukine zakon i kako je on nekome nešto uzeo, kako je penzionerima uzeo penzije. Zaista ne znam da li su gluposti, kada nekome a 40% penzionera je osetilo posledice tog zakona, njih 700.000 je od 2014. počelo da prima manje penzije nego ranije, da li je on to nekome uzeo ili nije uzeo. Dakle, radi se o tome da je uzeo penzije od 700.000 penzionera ili ... (Isključen mikrofon.)

Veroljub Arsić, Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava

Kolega Aleksiću, vi ne postavljate pitanje.
Prvo, da bih vam objasnio sistem funkcionisanja države, predsednik Republike ili predsednik Vlade ne mogu ništa da uzmu. Narodna skupština je donela Zakon. Možete da pitate kolege poslanike, ne predsednika Republike kada će Skupština da izmeni zakone. Je li u redu?
Zatražite reč.

Miroslav Aleksić, Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

Dakle, gospodine Arsiću, razumem ja jako dobro kako funkcioniše sistem, ja sam citirao predsednika Republike koji kaže da je slušao ovih dana gluposti da je on nekome nešto uzeo, a da on nije uzeo nikome ništa.

Dakle, pitao sam, upravo postavljam pitanje Vladi, jer Vlada treba da predloži taj zakon ovda, a zašto to pitam? Zato što su već počeli da stižu rešenja za one penzionere koji su tužili državu i koji su dobili na sudu da država iz budžeta mora da im nadoknadi štetu.

Pročitaću jedan primer čoveka koji je tužio za period od 1. novembra 2014. do 31. decembra 2015. godine, gde je doneseno rešenje da se mesečnim anuitetima isplati kompletan iznos koji je tom penzioneru oduzet neustavnim, odnosno protivustavnim zakonom, jer je penzija stečeno pravo. Zarada i imovina tužioca je garantovana Ustavom Republike Srbije, kao i međunarodnim pravima, konvencijama i ugovorima.

Govorim vam to zato što će neko morati da vrati tih 500 miliona evra koliko ste za sve ove godine uzeli penzionerima. To su njihova stečena prava, to je njihova imovina, to je nešto što su oni svojim radom stekli, zaradili i niko nema pravo da krši Ustav i da uzima nešto što su oni sami stekli.

Vi ste uzeli za pravo da to uradite sa penzionerima, sa zaposlenima, da smanjite plate, da smanjite penzije sa obrazloženjem da je država u problemu, da se moraju sprovesti određene reforme, ekonomska konsolidacija, ali nekako ste te reforme i konsolidaciju sproveli po leđima građana, po penzionerima, vojnicima, policajcima, zdravstvenim radnicima, profesorima, lekarima, dok su javna preduzeća ostala i nastavila da se bahate, da troše pare građana Srbije, istih tih penzionera od kojih ste uzeli i zato postavljam ponovo pitanje – da li i kada će ovaj neustavni, protivustavni zakon biti ukinut, odnosno kada će ga Vlada, kako vi predsedavajući kažete, poslati Skupštini u proceduru za usvajanje tog zakona?

Drugo pitanje postavljam predsedniku Republike – kada će se taj dijalog o Kosovu otvoriti ovde u ovom parlamentu, s obzirom da on ne propušta priliku da u medijima govori...

Veroljub Arsić, Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava

Kolega Aleksiću, potrošili ste vreme.