ДРЖАВА МОРА ДА ПОШТУЈЕ ЗАКОНЕ КОЈЕ ЈЕ САМА ДОНЕЛА

Аутор: Љубодраг Савић, професор на Економском факултету у Београду.

ТЕКСТ ЈЕ ОБЈАВЉЕН САМО У ШТАМПАНОМ И ДИГИТАЛНОМ ИЗДАЊУ. ОБЈАВЉУЈЕМ ГА У ПРИЛОГУ У ВИДУ ФОТОГРАФИЈЕ.