Управни одбор РФ ПИО усвојио Извештај о раду РФ ПИО за 2017. г. и Извештај о финансијском пословању Фонда за 2017. г.

На седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 24. маја, усвојен је Извештај о раду РФ ПИО за 2017. годину, као и Извештај о финансијском пословању Фонда за 2017. годину.
Директорка Фонда Драгана Калиновић истакла је да је износ дотација из буџета све мањи и да је у 2017. години износио 31 одсто. Она је нагласила и да су повећани изворни приходи Фонда и да они тренутно износе 15 милијарди динара више у односу на претходну годину.
Новим предлогом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању привремена пензијска решења неће важити до краја живота како се то дешава, већ ће постајати трајна чим ПИО фонд утврди да у последње три године привремени пензионер није доставио комплетну документацију о уплатама и дужини стажа која би му помогла да до трајног решења дође.
На тај начин ће смањити број привремених решења која се сада издају због чињенице да пензионери не могу из разноразних разлога да прикупе сву потребну документацију да би добили трајно решење, изјавила је Драгана Калиновић, директор ПИО фонда на седници Управног одбора.
Истим изменама закона, предлаже се и мењање прописа за све оне који сами себи уплаћују доприносе сходно члану 15 Закона о ПИО.
– Предлог је да, уколико осигураник, који се пријавио на самостално уплаћивање, пола године из неког разлога то не чини, аутоматски му престаје право на осигурање – објаснила је директорка.

За 360 корисника укинуто је право на инвалидску пензију у поступку контроле коју је радио Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Контрола је рађена по инструкцији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 10. септембра 2014. године до 31. децембра 2017. године.
Контролисане су инвалидске пензије остварене од 1990. године до данас.
Директорка Фонда ПИО Драгана Калиновић рекла је да је урађена тријажа 81.824 предмета, а да је позвано на контролни преглед 5.297 корисника.
На позив за преглед није се одазвало 1.168 корисника, а на поновљени позив нису се одазвала 162 корисника.
"Прегледан је 3.961 корисник, а потврђен је налаз код 3.677 корисника, док налаз није потврђен код 284 корисника", рекла је Калиновићева на седници УО Фонда ПИО.
За 360 корисника укинуто је право на инвалидску пензију, односно обустављена је исплата инвалидске пензије. Од тог броја, због неодазивања на преглед укинуто је 160 инвалидских пензија.
За 16 осигураника списи предмета су прослеђени тужилаштву, ради покретања кривичне пријаве.