Nova inicijativa (ili inicijative) dvoje bivsih sudija Ustavnog suda za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Poštovani!

Nova inicijativa (ili inicijative), dvoje bivsih sudija Ustavnog suda (prof. dr Olivere Vučić i dr Dragana M. Stojanovića), za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koja je podneta u 2018. godini, ima ponajbolje izglede da je Ustavni sud prihvati, donese rešenje o pokretanju postupka, zatraži odgovor Narodne skupštine, organizuje javnu raspravu i eventualno donese Odluku koja bi ukinula taj zakon i ujedno regulisala način otklanjanja štetnih posledica njegove primene (posebno u 2018. g. jer su razlozi za njegovu primenu prestali).

To bi ujedno bio najbolji, na Ustavu R. Srbije zasnovan i potpuno zakonit, način da se izađe iz ovog cirkusa koji je nastao (ili će nastati) najavom ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i istovremenog progresivnog (nelinearnog) povećanja penzija, verovatno od januara 2019. g.
Bio bi to veliki doprinos Ustavnog suda proklamovanoj samostalnosti tri grane vlasti, potvrđivanju prioriteta vladavine ustavnog prava i vladavini prava uopšte.

U vezi sa stavovima ovo dvoje bivših sudija Ustavnog suda o Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija pogledajte:
- Izdvojeno mišljenje u odnosu na Rešenje Ustavnog suda IUz-531/2014. od 23. septembra 2015. godine, Sudija Ustavnog suda Republike Srbije, prof. dr Olivera Vučić i
- Izdvojeno mišljenje dr Dragana M. Stojanovića na odluku Ustavnog suda IUz-531/14, Sudija Ustavnog suda, prof. dr Dragan M. Stojanović.

::::::

То што је Уставни суд у септембру 2015. године једини пут разматрао иницијативу за оцену уставности Закона о привременом умањењу пензија и одбио захтеве (иницијативе) пензионера не значи да су њима заувек затворена врата на овој правној инстанци.
Уставни суд се у донетом решењу, по тада поднетим иницијативама, изјашњавао о легитимности и сразмерности мера којима се умањују пензије, прихватајући а приори тврдњу законодавца да је ова мера оправдана, нужна и привремена.
То су потврдили редовни професори Уставног права Универзитета у Београду и Нишу др Оливера Вучић и др Драган М. Стојановић (бивше судије Уставног суда), који су недавно поднели нову иницијативу сматрајући да је економска криза, која је довела до увођења овог закона – престала.
Оливера Вучић каже да суштински, оваквим поступањем Уставног суда, није донета одлука којом се мериторно утврђује да је оспорени закон у складу или супротан Уставу, већ све указује да је остала отворена могућност за поновно обраћање суду. Одлука Уставног суда била би дефинитивна да је он већ утврдио да је закон противуставан.
– Иако ова привременост није утврђена прописивањем прецизног датума важења, него је условљена престанком околности које су провоцирале његово доношење (економска криза у земљи, буџетски дефицит, велико учешће пензија у БДП-у), јасно је да са садашњом буџетском стабилношћу (коју су више пута потврдили и премијерка и председник државе) више не постоји никакав уставни разлог, нити легитимни циљ, који би оправдавао његово даље опстајање – каже професорка Вучић.
Зато би било сврсисходно, сматра она, да након доношења решења о покретању поступка и евентуалног одговора Народне скупштине, Уставни суд организује јавну расправу, где би се рекло да ли је спорним законом у потпуности остварен циљ његовог доношења или не.
Одлука Уставног суда, која би укинула привремени закон, не би значила да он преузима од владе (иницијатора овог закона) вођење економске политике земље, него би потврдила приоритет владавине уставног права, која би грубо била нарушена даљим ограничењем, умањењем, основних људских права стотине хиљада пензионера једном законском мером за чије даље важење више не постоји никакво разумно оправдање.
– Уколико суд прихвати ову иницијативу и утврди несагласност Закона о привременом обрачуну начина исплате пензије са Уставом, предлажемо да исти суд, ради отклањања последица насталих применом овог закона, у складу са одредбама Закона о Уставном суду, одреди начин отклањања тих последица. Оно што је посебно важно јесте да се по основу претходно угрожених државних финансија не могу убудуће умањивати пензије, односно да лоша економска ситуација буде аргумент за смањење пензија, наводи се у овој иницијативи.