Hronologija jednog slučaja izdavanja Uverenja (Potvrde) od strane RF PIO, odnosno postupanja RF PIO po Zahtevu za izdavanje Uverenja koje je podneo kolega Stefanović Đoka

Poštovani!

U prilogu možete videti kako je RF PIO postupao u jednom predmetu (slučaju), po Zahtevu za izdavanje Uverenja koje je kolega Stefanović Đoka podneo RF PIO – Filijala Beograd još 06.02.2018. g. Napominjem da je kolega Stefanović civilni penzioner.
Kolega Stefanović je navedenim Zahtevom tražio izdavanje:
- УВЕРЕЊA о извршеној исплати пензије, за период од 01.11.2014. до 31.01.2018. године, по месецима, годинама и укупно (t. 2 Zahteva)
- УВЕРЕЊA о висини и начину исплате (поврађаја) задржаних износа пензије по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија

- Kolega Stefanović Đoka obavestio me mejlom 29.05.2018. g.
„Pozdrav kolega Zlatko!
Nisam siguran koliko bih mogao da bude interesantan način na koji PIO Fond rešava Zahteve za Uverenja (Potvrde), tek u mom slučaju dogodilo se sledeće. Posle obraćanja Državnom pravobrani-laštvu početkom aprila 2018. godine, stiže mi Rešenje RF PIO - Direkcija fonda da se Žalba od 06.02.2018. uvažava. Mesec dana kasnije, a posle razgovora sa nadležnim u PIO Fondu, dana 25. maja 2018. god. od Filijale Beograd stiže novo Rešenje, kojim se Zahtev odbacuje. U prvom slučaju predmet Rešenja je upravna stvar, a u drugom se to negira i odbacuje. Šta je ispravno neznam. Rok za Žalbu je 15 dana. Kako postupiti, imate li možda predlog? Hvala.“

Коментар:

- Колега Стефановић се послужио новим институтом из Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016), који је прописан чланом 28. i 147. новог Закона о ОУП. Поднео је - изјавио "ПРИГОВОР због пропуштања РФ ПИО – Филијала Београд да предузме одговарајућу управну радњу (по захтеву за издавање уверења од 06.02.2018. године)".
Навео је у Приговору: "Обзиром да ми РФ ПИО – Филијала Београд није издала уверења или донела решење којим се одбија мој захтев, у складу са чланом 28. став (1) и (2), чланом 147. став (1) и (2) и чланом 148. став (1), (2) и (3) Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016) подносим Приговор због пропуштања РФ ПИО – Филијала Београд да предузме одговарајућу управну радњу, по захтеву за издавање уверења од 06.02.2018. године.
Захтевам - тражим да директор РФ ПИО – Филијала Београд, као руководилац органа, хитно утврди чињенично стање, испита законитост и правилност поступања органа по поднетом захтеву и о истом одлучи решењем.
У супротном бићу принуђен да се за заштиту својих права и правних интереса из ПИО обратим другостепеном органу и Управном суду."
- РФ ПИО – Филијала Београд и Дирекција Фонда је Приговор (прописан чланом 28. став (1) и (2), чланом 147. став (1) и (2) и чланом 148. став (1), (2) и (3) Закона о општем управном поступку) третирала и по њему поступала као да је у питању Жалба због ћутања управе (првостепеног органа) из члана 29. став (4), односно члана 30 став (2) Закона о општем управном поступку, када странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен.
- Дирекција Фонда је својим решењем “Жалбу” уважила и наложила првостепеном органу (Филијали Београд) да у року од 5 дана одлучи по захтеву за издавање УВЕРЕЊА о висини и начину исплате (поврађаја) задржаних износа пензије (по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија).
- Након тога је својим решењем Филијала Београд одбацила захтев колеге Стефановића за издавање УВЕРЕЊА о висини и начину исплате (поврађаја) задржаних износа пензије (из т. 1 Захтева). Напомињем да је Филијала Београд, након подношења Приговора, издала колеги Стефановићу ПОТВРДУ (УВЕРЕЊЕ) о извршеној исплати пензије, за период од 01.11.2014. до 31.01.2018. године (из т. 2 Захтева).
- Сматрам да поступање РФ ПИО у овом предмету, по поднетом приговору, није било у складу са Законом о општем управном поступку, да захтев Филијала није могла одбацити решењем и да колега Стефановић треба да поднесе жалбу на ово решење Филијале Београд.

Hronološkim redom ovaj slučaj (postupanje RF PIO) tekao je po sledećem:

- Kolega Stefanović Đoka obratio mi se 09.03.2018. g. za pomoć u vezi podnošenja Prigovora zbog propuštanja RF PIO – Filijala Beograd da preduzme odgovarajuću upravnu radnju, po Zahtevu za izdavanje Uverenja. Kolegi Stefanoviću sam poslao tekst (formu) Prigovora i dao mu uputstva da isti koriguje.
- 16.03.2018. g. je kolega Stefanović napisao:
“G-dine Zlatko, prvo pozdrav i kako ste? Po dogovoru izvršio sam korekciju teksta Prigovora zbog propuštanja RF PIO Filijala Beograd i pripremio ga za predaju u PIO, naravno uz Vaš "blagoslov". Mislim da ideja Prigovora umesto Žalbe nije loša, ali pošto je, kako ste rekli "nova stvar" u pitanju, hajde videćemo šta će ispasti. Meni jedino nije jasno pitanje roka za odgovor PIO po zahtevu za Uverenja, vidim (u Prigovoru) rok 8 dana, ali ne i 30, koji je u opciji kod Žalbe. Da li je to u redu? I pitanje, da li možda znate ime direktora Filijale Beograd, na sajtu PIO stoji ime Ivan Todorović, Filijala Beograd. Uz Prigovor bih priložio i kopiju svog Zahteva za Uverenja od 06. februara 2018. god. i mislim da je to sve. Ostaje samo da se čeka odgovor. Još jednom hvala i nadajmo se uspehu.”
- Kolegi Stefanoviću sam 19.03.2018. g. odgovori:
„Pozdrav kolega!
Tekst Prigovora je u redu.
Uverenja i druge isprave o kojima se vodi sluzbena evidencija izdaju se, po pravilu, istog dana kad je stranka podnela zahtev, a najkasnije u roku od osam dana, ako posebnim propisom nije drukčije predviđeno. To je otprilike uverenje ili druga isprava (potvrda) iz t. 2 Zahteva koji si podneo - УВЕРЕЊЕ о извршеној исплати пензије, за период од 01.11.2014. до 31. јануара 2018. године, по месецима, годинама и укупно.
Uverenje ili druga isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija ili rešenje kojim se odbija zahtev stranke izdaju se u roku od 30 dana od podnošenja zahteva, ako zakonom ili drugim propisom nije određen kraći rok. U suprotnom, stranka može da izjavi žalbu kao da je zahtev odbijen. To je otprilike uverenje ili druga isprava (potvrda) iz t. 1 Zahteva koji si podneo - УВЕРЕЊЕ о висини и начину исплате (поврађаја) задржаних износа пензије по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.
Srdacan pozdrav!“
- Kolega Stefanović me 01.04.2018. g. obavestio:
“Pozdrav kolega Zlatko,
Prigovor je bio uspešan, RFPIO - Filijala Beograd mi je posle tri dana dostavila traženu Potvrdu, tako da sada mogu dalje (kolega je dobio Potvrdu o izvršenoj isplati penzije, za period od 01.11.2014. do 28.02.2018. godine).
A za dalje, potrebna mi je opet pomoć i savet u vezi sa čl. 82 (pa i čl. 98) Zakona o PIO koji se nalaze u uvodnom delu teksta Predloga mirnog rešenja ....; za Drzavno pravobranilaštvo. Nejasne su mi Odluke USRS (ima ih vise) obzirom na postojanje ,,vojnih", odnosno ,,civilnih penzija" ( pitanje različitih potraživanja zaostalih dugovanja), da li je potrebna bilo kakva korekcija teksta Predloga ili je sve korektno i odgovarajuće da mogu da Predlog (šaljem ga u prilogu) predam na rešavanje Državnom pravobranilaštvu.
Hvala i sve najbolje .”
- Odgovorio sam kolegi Stefanoviću 02.04.2018. g.
“Pozdrav kolega!
Ovaj obrazac Predloga mirnog resenja je korektan - odgovarajuci.
Popuni ga nedostajucim podacima i mozes slati Drzavnom pravobranilastvu. Naravno posalji i odgovarajuce priloge uz Predlog.”
- Kolega Stefanović me 18.04.2018. g. obavestio:
“Dobar dan kolega, kako ste. Predao sam Predlog Državnom pravobranilaštvu 04. aprila, a 17. aprila 2018. g. mi je stigao odgovor. Prilično brzo. Naravno ono što se i očekivalo, pozivom na Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, Državno pravobranilaštvo je mišljenja da nije došlo do kršenja važećih propisa, pa se konkretni Predlog ne može prihvatiti. Za dalje, ako sam dobro razumeo, sledi advokatska kancelarija i obraćanje Sudu. Zanima me Vaše mišljenje. Hvala za pomoć.”