Министарство одбране поступило по решењу повереника којим се забрањује обрада података у приватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога - Саопштење

Извор: званични сајт Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - среда, 30 мај 2018. 09:06

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је изјашњење Министарства одбране, поводом решења којим је Повереник забранио Министарству обраду података о личности садржаних у одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима, без судског налога, на основу Изјаве коју, на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци и Министарству.
У наведеном изјашњењу Министарство наводи да ће у целости поступити по решењу Повереника.
Повереник је претходно, 3.4.2018. Министарство упозорио на неправилности у наведеној обради података и обавезао да га се изјасни о мерама и планираним активностима за отклањање тих неправилности и затражио да достави одговоре на отворена питања и релевантну документацију. Министарство је, и поред обавезе, пропустило то да учини.
Полазећи од наведеног, а имајући у виду одредбе чл. 41 Устава Србије, које јемче неповредивост тајности писма и других средстава комуницирања и предвиђају да је одступање дозвољено искључиво на основу одлуке суда, релевантне законске одредбе, те чињеницу да пристанак садржан у предметној Изјави не може да представља ваљан правни основ за обраду података било је нужно забранити такву обраду података, што је Повереник и учинио решењем од 17.5.2018. године.
Повереник оцењује да је добро што је Министарство, које је претходно екстремно неадекватно, на неприхватљив начин (који је укључивао и увредљива јавна саопштења на рачун Повереника) реаговало на решење Повереника, ипак разумело да мора да поштује Уставом гарантована права грађана и предузело мере којима се отклања ризик могућих робусних повереда права запослених у Војсци и Министарству.
У допису упућеном Поверенику, Министарство га обавештава да је свим организационим јединицима Министарства одбране и Војске Србије упућен допис у коме се налаже да се обустави даље потписивање изјаве, а да се приступи уништавању до сада потписаних изјава и да се то записнички констатује, како је то и наложено решењем Повереника.

Саопштење Министарства одбране

Извор: званични сајт Министарства одбране, 30.05.2018. г.

Жао нам је што господин Шабић не може да разуме да не треба да комуницира са Министарством одбране путем медија.

Министарство одбране увек и безусловно поштује закон па ће зато и спровести налог господина Шабића, без обзира што нам није објаснио зашто нам је забранио да радимо оно што нисмо хтели да радимо и зашто нам је забранио да чинимо оно што никако не можемо да чинимо без одлуке суда.

Ако га опет понесе жеља да се путем медија обрачунава са Министарством одбране можда ће нам забранити да исплаћујемо субвенције пољопривредницима, што је мера коју можемо да спроведемо исто колико и да одузимамо телефоне без одлуке суда.

Господин Шабић не може да се уздржи од политичких оцена и напада. Подсећамо господина Шабића да не треба Министарство одбране да доживљава као политичког противника и да позиција повереника не треба да буде припрема за политичку каријеру, као код неких његових колега. Жао нам је што господин Шабић није време које троши на друштвеним мрежама употребио да дође у Mинистарство и избегне све неспоразуме. Ми смо и даље отворени за дијалог и када год буде имао времена биће наш гост, у складу са безбедносним сертификатима које поседује.