Списак уплата средстава за трошкове јавног окупљања – протеста војних пензионера бр. 9

Do sada uplatilaca – 79, od cega su dvojici uplatilaca vracene uplate. Uplaceno – 34.405,55 dinara.
UPLATE SE VRSE NA RACUN USPVLS, BEOGRAD, BR. 105-3275-98.
Svrha uplate upisati: "Troškovi javnog okupljanja"
U poziv na broj upisati prvih 7 cifara matičnog broja.

На Основу закључка са седнице одржане 19.04.2018. године, Председништво УСПВЛС је на електронској седници 24.4.2018. године, донело Одлуку да 12.06.2018. године у сарадњи са другим удружењима организује протест војних пензионера са циљевима:
а) Достављање предлога Влади Р. Србије да донесе Закључак о ванредном усклађивању војних пензија од 01.01.2008. године и тиме исправи кршење закона учињено Закључком Владе Србије од 30.10.2015. године, којим су војне пензије ванредно (реално) усклађене за 6,57%, док су осталим пензионерима пензије ванредно усклађене за 11,06%.
б. Достављање захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да обезбеде законито поступање судова у решавању парничних тужби за остваривање права на увећање пензија за 4,21% стечено по Закону о ВСЦГ 2007. године по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.
в. Упознати Председника Србије да је као председник Владе Србије учествовао у доношењу Закључка Владе Р. Србије којим су војни пензионери трајно оштећени за 4,21% и није им признато ни право на судске трошкове у судским поступцима које су водили ради заштите својих права.
г. Упознати руководство УВПС, као репрезентативно удружења, да су војни пензионери незадовољни начином на који штите њихова законска права.
д. Информисати посланичке клубове у НСС и јавност Србије о дискриминацији војних пензионера у Србији.

Позвани се војни пензионери да партиципирају у трошковима организације протеста тако што ће уплатити 300-500 динара на рачун УСПВЛС.
Одлуком Годишње скупштине УСПВЛС измењена је одлука Председништва УСПВЛС и утврђено да се заказани протест претвори у Протест свих пензионера Србије (и организује примарно због проблема смањења пензија од 2014. године) и да се на исти позову сви пензионери.

Samim tim to vise nije Protest vojnih penzionera koji bi pripremilo USPVLS u saradnji sa drugim udruzenjima vojnih penzionera, vec Protest svih penzionera koji priprema USPVLS u saradnji sa drugim udruzenjima (civilnih i vojnih penzionera) na kome ce ciljevi protesta koji su bili utvrdjeni Odlukom predsednistva USPVLS neminovno biti marginalizovani.
Vojni penzioneri koji nisu saglasni da se umesto PROTESTA VOJNIH PENZIONERA organizuje ZAJEDNICKI PROTEST SVIH PENZIONERA i da se njihov uplaceni novac trosi za taj protest treba da na email: uspvls.beograd@gmail.com, dostave broj racuna i adresu kako bi im uplaceni novac bio vracen.