Комплетан поступак који се води у вези права на 4,21 %

Поштовани!

У прилогу објављујем један поступак који се води у вези права на друго редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину, односно 4,21 % и то:
- вештачење судског вештака доц. др Милана Милуновића,
- тужбу за утврђивање постојања дискриминације коју је у име 145 тужилаца поднео адвокат Јово М. Борић и
- притужбу Високом савету судства (наведена притужба је већ објављивана).

Драгослав Ивановић – право на 4,21 %

Поштовани!

Колегу Илију је Драгослав замолио да обједини и објави одређена документа - материјале у вези права на 4,21 посто, која су се користила или настала као пресуде у управним споровима који су се водили пред Управним судом и једну одлуку Уставног суда.

Наведена документа - материјале колега Драгослава је припремио за новинаре присутне на конференцији за новинаре или на протесту 12.06.2018. године, као прилог уз последњи докуменат – материјал намењен новинарима под насловом: “4,21 % je zakinuto drugo redovno usklađivanje penzija penzionisanim vojnim licima za drugu polovinu 2007. godine.”
Саставни део тог материјала је и видео запис са седнице Народне скупштине Р. Србије.
Sredinom 2015. godine, predsednik Vlade Srbije, gospodin Aleksandar Vučić (Video zapis broj 06.) kaže u Narodnoj skupštini: “Dugujemo vojnim penzionerina (penzionisanim vojnim licima) 300 miliona evra. Isplatićemo im 160 miliona.”

Video zapis pogledajte na:

https://www.facebook.com/ilija.ovuka/videos/10215992582068385/

FILIJALA NOVI SAD JE ODBILA BOŽIDAROV ZAHTEV ZA 4,21 %

Dana 04.06.2018. godine kolega Božidar Todorović je dobio Rešenje Filijale Novi Sad od 25.05.2018 godine kojim odbacuju njegov navodni zahtev za PONOVNIM usklađivanjem penzije za 4,21% odnosno usklađivanje penzije za 7,78% kao neosnovan. U vezi sa tim rešenjem Božidar je napisao:

„Rešenje mi je potpuno nerazumljivo i nejasno, jer ja nisam tražio nikakvo ponovno usklađivanje penzije za 4,21%, a pogotovu nisam navodio nikakav drugi procenat koji oni pominju od 7,78%. Nisam uspeo da rasčivijam kako su oni došli do ove brojke od 7,78%.
Ja sam 02.03.2017. godine njima podneo zahtev za isplatu drugog redovnog usklađivanja penzija za 2007 godinu počev od 01.01.2008 godine.
Pošto nisam dobio nikakav odgovor 12.12.2017. godine podneo sam im URGENCIJU zbog ćutanja administracije u vezi mog zahteva.
Dana 09.01.2018 godine podneo sam Žalbu DIREKCIJI POKRAJINSKOG FONDA zbog ćutanja uprave, odnosno Filijale Novi Sad.
Od Direkcije Pokrajinskog fonda do danas nisam dobio nikakvo rešenje.
Rešenje koje mi je danas dostavila Filijala Novi Sad je nekompletno, jer nije bio priložen Pregled usklađivanja penzija koji je sastavni deo rešenja (bar tako piše u rešenju).
Izjaviću žalbu Direkciji Pokrajinskog fonda na ovo rešenje Filijale Novi Sad sa zahtevom da ponište ovo rešenje i da mi se dostavi novo sa komletnim pregledom usklađivanja, da bi mogao da ponovo podnosim žalbu zbog pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja.
Istovremeno ću dostaviti Direkciji Pokrajinskog Fonda Urgenciju za rešavanje moje žalbe koju sam im dostavio 09.01.2018 godine.
Uz ovo rešenje priložio sam i sve moje zahteve i urgencije, možda će nekom kolegi biti korisno (mada su mnogi već stigli do Upravnog suda, ja ću imati još prepiske sa Filijalom i Direkcijom jer sam zahtev kasno podneo)."