http://www.vojnisindikatsrbije.rs/index.php/1674-2018-06-22-14-00-06

И ДАЉЕ БЕЗ КОНКРЕТНИХ  РЕШЕЊА

Дана 22.06.2018. године, у Министарству одбране, одржан је састанак представника репрезентативног Војног синдиката Србије са секретаром Министарства одбране господином Лазић Зораном.

Састанку је претходио позив Влади Србије да се приступи преговорима за закључење колективног уговора за запослене у делатности одбране. Захтев репрезентативног Војног синдиката Србије, актом канцеларије председника Владе, упућен је на даље поступање Министарству одбране.

Како је наведено, састанак је одржан са секретаром Министарства одбране, а не са законским представником послодавца министром одбране, тако да је завршен без конкретних договора и решења бројних питања од интереса за припаднике војске и спора који већ дуже време постоји између репрезентативног синдиката и ресорног министарства.

На састанку који је трајао пуна два сата разговарало се о стварању просторно-техничких услова за рад репрезентативног синдиката, његовог учешћа у радним групама за израду прописа у Војсци Србије, решавања статуса у служби појединих припадника Војске Србије као и о бројним питањима од значаја за положај запослених у Војсци Србије, положај цивилних лица, нацрту закона о здравственој заштити у војсци па и питањима колективног уговора.

Секретар Министарства одбране господин Лазић, током целог састанка оспоравао је право представника запослених у Војсци Србије, на колективни уговор па је затражено да се по том питању званично огласи министар одбране као једини законски заступник послодавца. Секретар је оспоравао и право синдиката да буде обавештен и информисан о битним питањима из области рада првенствено о статусним питањима припадника Војске Србије истичући да постављења на радна, односно формацијска места у Војсци Србије и унапређења нису питања из радних односа, што је изазвало додатну забринутост да ће Министарство одбране заступати праксу непоштовања права запослених и њиховог законског заступника, репрезентативног синдиката.

За почетак месеца јула најављен је састанак на коме ће се размотрити ставови организационих јединица Војске Србије и Министарста одбране по питању стварања просторно техничких услова за рад Војног синдиката Србије, и закључења споразума.

Како је очигледно да се не назире решење кризе дијалога између јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије  и Министарства одбране,  полажемо наду да ће Влада Србије преузети иницијативу и ускоро донети акт којим ће именовати тело или лично приступити преговорима за закључење колективног уговора у најкраћем року јер је то у овом тренутку од круцијалног значаја како за очување људских ресурса у Војсци Србије тако и за њену оперативну способност и безбедност свих грађана Србије.