Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

YUKOM - analiza sudske prakse: postupanje sudova po predlogu za oslobadanje od placanja sudskih troskova u parnicnoj materiji

El. pošta
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Kako su prema Zakonu o parničnom postupku prvostepeni sudovi nadležni za odlučivanje o predlogu za oslobođenje troškova postupka, Komitet pravnika za ljudska prava je u aprilu 2018. godine dostavio zahteve za slobodan pristup informacijama na adrese 24 osnovna suda. Zahtevom je traženo od sudova da dostave informacije o broju usvojenih zahteva za oslobođenje od troškova postupka za 2017. godinu kao i 2 odluke u kojima je rešen zahtev za oslobođenje troškova postupka, i to odluku kojom je usvojen i odluku kojom je odbijen ili odbačen zahtev za oslobođenje troškova postupka.

Od 24 kontaktiranih sudova, 23 je odgovorilo na zahtev u zakonskom roku. Većina sudova dalo je informaciju da nije moguće utvrditi broj zahteva, te time i način postupanja sudova po zahtevima. Pet osnovnih sudova je navelo da nije bilo zahteva za oslobađenje od plaćanja sudskih troškova u toku 2017. godine. Tri suda dalo je informaciju o broju podnetih zahteva i/ili načinu rešavanja po zahtevima.

Brojni sudovi dostavili su tražene odluke, na osnovu kojih je rađena analiza postupanja sudova po predlogu za oslobađenje od plaćanja sudskih troškova u parničnoj materiji. Za potrebe analize obrađeno je 20 odluka, koje su u aneksu tabelarno prikazane, kako bi korisnici istraživanja mogli da dođu do dodatnih zaključaka o sudskoj praksi u ovoj materiji. Primeri su grupisani kao prikaz postupanja suda prema tačno određenom zakonskom propisu, i osnova su za komentar o primeni određenih odredbi relevantnih zakona.
http://www.yucom.org.rs/analiza-sudske-prakse-postupanje-sudova-po-predlogu-za-oslobadanje-od-placanja-sudskih-troskova-u-parnicnoj-materiji/

Komentari   

+3 #1 Drago 23-06-2018 21:54
SUDSKA TAKSA ZA PARNIČENJEa)Sudske takse za dug države od 200.000Veštačenje=8.000
Sudska taksa na tužbu=13.800Sudska taksa na presudu=13.800Sudska taksa na žalbu=13.800
Sudska taksa na drugostepenu presudu=13.800
Sudska taksa na reviziju=27.600Sudska taksa na odluku revizije=27.600Suma 118.400 = 60% od potraživanja duga.b) Sudske takse za dug države od 501.000Veštačenje=10.000Sudska taksa na tužbu=34.310Sudska taksa na presudu=34.310Sudska taksa na žalbu =34.310
Sudska taksa na drug.presudu=34.310
Sudska taksa na reviziju=68.620Sudska taksa na odluku revizije=68.620 dinara Suma=282.480 = 57% od potraživanja duga.
Pa sada ko voli neka izvoli. Ovo je kada tužioc sam ide da se parniči. Ako angažuje advokata, sudske takse su neizbežne, a troškovi advokata su posebna priča.Ako dobije spor onda je sve OK. Ali ako izgubi spor onda je katastrofa. Umesto da dobije 200.000 izgubiće više od ove sume. To je srpsko pravosuđe. Lopov je zaštićen od države.

Samo registrovani članovi mogu pisati komentare - You have no rights to post comments