Prenosim objavu koju je Svetislav Vitanovic objavio u FBG
 Vojni penzioneri Srbije 
sa njegovim komentarom

ПРЕСУДА-РАЗУМНИ РОК

Наш колега Светозаревић Душко из Крагујевца је у два предмета остварио право на накнаду нематеријалне штете због повреде уставног права, право на суђење у разумном року. У оба злучаја досуђена је штета у износу од по 300 евра, са каматом и праничним трошковима. Обе пресуде су наплаћене, а односе се на повреду права на суђење у разумном року по парничним поступцима за ванредно усклађивање пензија од 6,57%. У прилогу објављујем пресуду Основног суда у Крагујевцу број 7Прр-60/17.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (PRESUDA-RAZUMNI ROK.pdf)PRESUDA-RAZUMNI ROK.pdf 609 kB