Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року

Извор: Сајт ВКС и РТС - 18. јул 2018. г.

Свечана церемонија потписивања и представљања Упутства за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, одржана је 18. јула 2018. године у Врховном касационом суду.
Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, Државни правобранилац, министар правде и директор Правосудне академије, донели су Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року.
Упутство је донето уз подршку УСАИД Пројекта владавине права.

Државно правобранилаштво и грађани којима је утврђена повреда права на суђење у разумном року могу да склопе договор око обештећења - поравнањем у вансудском поступку и тако избегну дуготрајне судске поступке и велике трошкове.
Према овом Упутству, председници судова и поступајуће судије ће уз достављање решења којим се утврђује повреда права на суђење у разумном року странци доставити и писано обавештење о законској могућности закључења вансудског поравнања са Државним правобранилаштвом ради накнаде неимовинске штете са прилогом образца предлога за закључење вансудског поравнања.
Странка ће имати могућност да се о предложеном поравнању изјасни у року од 60 дана, а обавеза утврђења из тог поравнања ће се испуњавати из буџета Високог савета судства.

Према речима министарке правде, циљ Упутства је да се убрза поступак поравнања и обештећења странака за које је утврђено да им је повређено право на суђење у разумном року, ради избегавања нових поступака пред судовима.
Како је указала, када дође до утврђења повреде права, странке и сада имају могућност или да се обрате или државном правобранилаштву ради вансудског поравнања или да покрену парнични поступак пред судом.
"Нажалос,т грађани су се чешће опредељивали за тужбу за накнаду нематеријалне штете, која оптерећује буџет Републике Србије и трошковима адвоката и извршења, па износ који је тражен на име обештећења на крају буде троструко већи", напоменула је Кубуровић.
Поједностављен ппоступак пред Државним правобранилаштвом
Упутством је разрађен и поједностављен поступак поравнања пред Државним правобранилаштвом и како би и се оно само растеретило од заступања државе у судским поступцима за накнаду штете.
"Надамо се да ће уз промоцију поравнања странке моћи брже и ефикасније дођу до накнаде да се растерете судови и самим тим да се смањи прилив нових предмета а све у циљу достизања судења у разумном року", навела је Кубуровић.
Она је истакла да са Упутством Србија испуњава и из Националне стратегије за реформу правосуђа и Акционог плана који промовишу алтернативне начине решавања спорова у циљу растерећења судова.

Државно правобранилаштво ће формирати Комисију за доношење одлука по предлогу за поравнање чији ће задатак бити да ефикасно и једнообразно поступа по захтевима који ће пристизати са територије целе земље, најавила је Станимировић.
На тај начин би се, како је рекла, искористила прилика да се значајан део захтева реши споразумом уз минималне трошкове - уз избегавање судског поступка.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић истакао је да право на судску заштиту, само по себи није довољно ако није заштићено додатним правима која поспешују његову делотворност.
"Немогуће је говорити о праву на судску заштиту ако се суди дуго и споро, уз толерисање неажурности странака или других учесника у поступку", рекао је Милојевић, поздрављајући доношење Упутства.

Директор Правосудне академије је најавио да ће на академији спровести посебан програм обуке судија поводом примене упутства.

Према подацима који су представљени на конференцији, судови су у току 2017. године примили 5.545 тужби за накнаду неимовинске штете за повреду права на суђење у разумном року, а за прва четири месеца ове године још 3.268 тужби. Са предметима који су остали у раду - нерешени од прошле године (2.698), укупан број ових предмета тренутно у раду је 5.966, због чега је неопходно ефикасија примена поравнања.