Iscrpljivanje pravnih sredstava kao uslov za izjavljivanje ustavne žalbe u praksi Ustavnog suda

Dipl. prav. Nikola Aleksić
https://www.pravniportal.com/iscrpljivanje-pravnih-sredstava-kao-uslov-za-izjavljivanje-ustavne-zalbe-u-praksi-ustavnog-suda/

Postupak po ustavnoj žalbi propisan je članovima 82. do 92. Zakona o Ustavnom sudu („Sl. glasnik RS“, br. 109/2007, 99/2011, 18/2013-OUS, 40/2015-dr.zakon i 103/2015). U ovom tekstu bavićemo se iscrpljivanjem pravnih sredstava kao jednim od uslova za izjavljivanje ustavne žalbe kroz praksu Ustavnog suda. Odluke i stavovi biće prikazane hronološki.
Članom 82. Zakona o Ustavnom sudu („Sl. glasnik RS“, br. 109/2007, 99/2011, 18/2013-OUS, 40/2015-dr.zakon i 103/2015) propisano je da se ustavna žalba može izjaviti protiv pojedinačnog akta ili radnje državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva ili je zakonom isključeno pravo na njihovu sudsku zaštitu.

Kompletan tekst / clanak procitajte u prilogu.